Aktualności

mgr Alina Zimna - odwołane zajęcia

Aktualności

W dniach 1-2 kwietnia zajęcia z mgr Alina Zimną są odwołane!

 

III rok odnowa biologiczna

Aktualności

Niżej wymmienione osoby proszę odebrać dziennik praktyki:

 1. Adam Zbieszczyk
 2. Patryk Suchodolski
 3. Sandra Haase
 4. Klaudia Gatnar
 

III ROK WYCHOWANIE FIZYCZNE W SZKOLE

Aktualności

 

W związku z wyjściem o godzinie 12.00 do Poradni Zawodowej z Panią dr Jolantą Gabzdyl,

zajęcia z "Odnowy biologicznej..." z Panem dr Markiem Sroką

są odwołane.

 

Uwaga!

Aktualności

pani Karolina Szymala jest proszona do Działu Praktyk.

 

ODWOŁANE ZAJĘCIA - mgr Małgorzata Skwarecka

Aktualności

W dniu 25.03.2015 r. zajęcia z mgr M. Skwarecką są odwołane.

 

odwołane zajęcia - dr Urszula Kalicińska

Aktualności

W dniach 25-27.03.2015 zajęcia z dr U. Kalicińską są odwołane.

 

Progi stypendialne - semestr letni 2014/2015

Aktualności

Zgodnie z wnioskiem rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWSZ w Raciborzu z dnia 24.03.2015r. udostępniamy obowiązujące progi stypendialne w semestrze letnim 2014/2015 (zgodnie z decyzją Komisji Stypendialnej z dnia 17.03.br.)

 

PROGI STYPENDIUM OBOWIĄZUJĄCE

W SEMESTRZE LETNIM

ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015

(uchwalone decyzją Komisji Stypendialnej PWSZ w Raciborzu w dniu 17.03.2015r.)

 

 

Ustalono następujące progi stypendium socjalnego:                      

dochód                0 - 200 zł. stypendium   550,00 zł.     

 dochód     200,01 - 400 zł.stypendium   450,00 zł.                  

dochód      400,01 - 600 zł. stypendium   350,00 zł.                                                       

dochód      600,01 - 800 zł. stypendium   250,00 zł.                                                                    

 

Zwiększenie stypendium socjalnego dla wszystkich progów - 300 zł. (dot. stancji i DS)

 

 

 

Progi do stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych:

 

- przy znacznym stopniu niepełnosprawności -                    550,00 zł.      
- przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności –            450,00 zł.

- przy lekkim stopniu niepełnosprawności –                         350,00 zł.

 

 

 

Progi do stypendium rektora dla najlepszych studentów:

                                                                                      

- 1 stopień stypednium –           320,00 zł.      
- 2 stopień stypednium –           220,00 zł.

- 3 stopień stypednium –           120,00 zł.

                                                                                                                                      

 SKALA PUNKTOWA

 

 • 56 punktów i powyżej - stypendium I stopnia
 • 48,00 – 55,99 punktów – stypendium II stopnia;
 • 40,00 -47,99 punktów – stypendium III stopnia..

 

 

Jednorazowa zapomoga w roku akademicki 2014/2015 jest świadczeniem, którego wysokość

uzależniona jest od wymiaru potrzeb finansowych studenta, wynikających z charakteru

zdarzenia losowego.

 

ODWOŁANE ZAJĘCIA - dr inż. Juliusz Kieś

Aktualności

W dniu 25.03.2015 r. zajęcia z dr inż. J. Kiesiem są odwołane

 

I ROK WYCHOWANIE FIZYCZNE-zajęcia z p. dr J. Gabzdyl

Aktualności

 

Uwaga studenci I rok (grupa 1) kierunek: Wychowanie fizyczne.

 

Zajęcia z dnia 26.03.2015 (czwartek) z Panią dr J. Gabzdyl zostają przeniesione na dzień 27.03.2015 (piątek)

na godz. 12:05 w sali A 138.

 

Uwaga! WYCHOWANIE FIZYCZNEII rok -przełożone zajęcia z mgr Krzysztofem Szydłowskim

Aktualności

 

Uwaga!!!

Zmiana terminu zajęć Ochrona właśności intelektualnej z p. mgr Krzysztofem Szydłowskim
z dnia  23.03.2015r.

na

30.03.2015r. (poniedziałek)  godz.  15.05.

Obecność obowiązkowa!

 

odwołane zajęcia - mgr Ewa Świerczek

Aktualności

W dniach 24-27.03.2015 zajęcia z mgr E. Świerczek są odwołane.

 

dr Ewa Gieroń-Czepczor - odwołane zajęcia

Aktualności

W dniach 23 - 27 marca zajęcia z dr Ewą Gieroń-Czepczor są ODWOŁANE!

 

odwołane zajęcia - mgr Zofia Jędorowicz

Aktualności

W dniach 23-25.03.2015 zajęcia z mgr Z. Jędorowicz są odwołane.

 

odwołane zajęcia - dr Jolanta Gabzdyl

Aktualności

W dniu 23.03.2015 zajęcia z dr J. Gabzdyl są odwołane.

 

odwołane zajęcia - mgr Urszula Oleś

Aktualności

W dniach 20-23.03.2015 zajęcia z mgr U. Oleś są odwołane.

 

ODWOŁANE ZAJĘCIA - DR Teresa Jemczura, doc.

Aktualności

W dniach od 20.03.2015 r. do 27.03.2015 r. zajęcia z dr Teresą Jemczura, doc. są odwołane

 

ODWOŁANE ZAJĘCIA - dr hab. Krzysztof Zuba

Aktualności

W dniu 19.03.2015 r. zajęcia z dr hab. K. Zubą są odwołane.

 

odwołane zajęcia - mgr Urszula Oleś

Aktualności

W dniu 19.03.2015 zajęcia z mgr U. Oleś są odwołane.

 

STYPENDIA-ODBIÓR DECYZJI

Aktualności

ODBIÓR DECYZJI ADMINISTARCYJNYCH

DOT. ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

W dniach 23.03.2015r. - 27.03.2015r.

zapraszamy wszystkich studentów wnioskujących o stypendia na semestr letni roku akademickiego 2014/2015 po odbiór decyzji administracyjnych.

Odbiór wyłącznie osobisty za okazaniem dokumentu tożsamości.

 

 

Referat ds. Socjalnych Studentów i Rekrutacji

 

odwołane zajęcia - mgr Ewa Świerczek

Aktualności

W dniach 19-20.03.2015 zajęcia z mgr E. Świerczek są odwołane.

 

ODWOŁANE ZAJĘCIA - dr inż. Sabina Musioł

Aktualności

W dniu 19.03.2015 r. zajęcia z dr inż. S. Musioł zostają odwołane

 

ODWOŁANE ZAJĘCIA - dr Maja Krasucka

Aktualności

W dniach od 19.03.2015 r. do 20 .03.2015 r. zajęcia z dr Mają Krasucką są odwołane

 

II r. pedagogiki resocjalizacyjnej

Aktualności

Niżej wymienione osoby mogą odebrać skierowanie na praktykę:

 1. Damian Zubik
 2. Wernika Kisiel
 3. Wojciech Pryga
 4. Jędrzej Górski
 5. Przemysław Smotrycki
 6. Krzysztof Bara
 

III rok odnowy biologicznej

Aktualności

proszę odebrać dziennik praktyk: Adam Zbieszczyk, Agata Zbrożek, Anna Pacholska, Agata Paliga

 

odwołane zajęcia - mgr Zofia Jędorowicz

Aktualności

W dniu 18.03.2015 zajęcia z mgr Z. Jędorowicz są odwołane.

 

Odwołane zajęcia - prof. dr hab. Jan Róg

Aktualności

W dniu 17.03.2015 r. zajęcia z prof. dr hab. Janem Rogiem są odwołane.

 

odwołane zajęcia - mgr Józefa Kielak

Aktualności

W dniach 17-19.03.2015 zajęcia z mgr J. Kielak są odwołane.

 

odwołane zajęcia - dr Jolanta Gabzdyl

Aktualności

W dniach 16-20.03.2015 zajęcia z dr J. Gabzdyl są odwołane.

 

odwołane zajęcia - dr Monika Urbanek

Aktualności

W dniu 16.03.2015 zajęcia z dr M. Urbanek są odwołane.

 

egzamin komisyjny dla studenta WF - nr albumu: 11842

Aktualności

 

Egzamin komisyjny z przedmiotu Biomechanika - dr N. Buba

dla studenta o numerze albumu: 11842  - kierunek Wychowanie fizyczne II rok

odbędzie się w dniu 26.03.2015 o godz. 11.30

w gab. A336 IKF

 

odwołane zajęcia - dr Renata Stefańska-Klar

Aktualności

W dniu 13.03.2015 r. zajęcia z dr R. Stefańską-Klar są odwołane.

 

Uwaga studenci III roku specjalności Edukacja Elementarna ze specj. dod. terapia psychopedagogiczna

Aktualności

dziennik praktyk z ostatniej praktyki nalezy złożyć do 30 kwietnia br. w pok. 118

 

Uwaga studenci III roku Odnowy Biologicznej

Aktualności

przypominam, że termin oddania dziennika praktyk upływa 20.03.2015 r.

 

Uwaga studenci II roku Pedagogiki Resocjalizacyjnej

Aktualności

przypominam, że termin dostarczenia zgody na praktykę upływa 16.03.2015 r.

 

ważność legitymacji - studenci Wychowania fizycznego

Aktualności

 

STAROSTA   I,  II,  III   ROKU KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE

PROSZONY JEST O NIEZWŁOCZNE ZEBRANIE WSZYSTKICH LEGITYMACJI STUDENCKICH

 I DOSTARCZENIE ICH DO SEKRETARIATU INSTYTUTU W CELU PRZEDŁUŻENIA ICH WAŻNOŚCI.

 

odwołane zajęcia - dr Iwona Konopnicka

Aktualności

W dniu 16.03.2015 zajęcia z dr I. Konopnicką są odwołane.

 

Uwaga studenci II roku, kierunek Wychowanie fizyczne

Aktualności

 

UWAGA

studenci II roku, kierunek Wychowanie fizyczne!

 

Zajęcia z przedmiotu "Ochrona własności intelektualnej" z p. mgr K. Szydłowskim

odbędą się w dniu 23.03.2015 w sali A340 o godz. 15.00.

Obecność obowiązkowa.

 

Dr Daniel Vogel - odwołane zajęcia

Aktualności

Uwaga studenci FILOLOGII ANGIELSKIEJ!

W dniu 10 marca zajęcia z dr. Danielem Voglem są odwołane

 

odwołane zajęcia - dr Iwona Konopnicka

Aktualności

W dniu 9.03.2015 zajęcia z dr I. Konopnicką są odwołane.

 

II rok AiR zaliczenie komisyjne Elektrotechnika

Aktualności

Informuję, że zaliczenie komisyjne z przedmiotu "Elektrotechnika teoretyczna i maszyny elektryczne" odbędzie się w dniu 13.03.2015r. o godzinie 13.00.

 

AiU zaliczenie komisyjne Projektowanie architektoniczne

Aktualności

Zaliczenie komisyjne z Projektowania architektonicznego odbędzie się w dniu 09.03.2015r. o godzinie 16.00 w sali A 339 na ul. Słowackiego.

 

odwołane zajęcia - dr Magdalena Gogół-Peszke

Aktualności

W dniu 6.03.2015 zajęcia z dr M. Gogół-Peszke są odwołane.

 

Odwołane zajęcia z dr hab. Leszkiem Karczewskim

Aktualności

W dniu 06.03.2015 r. zajęcia z dr hab. Leszkiem Karczewskim są odwołane

 

odwołane zajęcia - dr Jolanta Gabzdyl

Aktualności

W dniach 5-13.03.2015 zajęcia z dr Gabzdyl są odwołane.

 

OBOWIĄZKOWE ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI KAŻDEGO KIERUNKU ISS

Aktualności

W DNIU 6 MARCA 2015r. (tj. piątek) O GODZINIE 11:10 POD POKOJEM NUMER 325 OBOWIĄZKOWE ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI KAŻDEGO KIERUNKU I ROKU INSTYTUTU STUDIÓW SPOŁECZNYCH.
PRZEWIDYWANY CZAS ZEBRANIA: 10 MIN

 

I rok AiR - egzamin komisyjny z Fizyki

Aktualności

KOMUNIKAT

dla studentów na kierunku: Automatyka i Robotyka

Informuje się, że w dniu

13.03.2015r. o godzinie 14.00

odbędzie egzamin komisyjny z przedmiotu „Fizyka".

 

I rok AiR - egzamin komisyjny z Mechaniki

Aktualności

KOMUNIKAT

dla studentów na kierunku: Automatyka i Robotyka

Informuje się, że w dniu

10.03.2015r. o godzinie 9.30

odbędzie egzamin komisyjny z przedmiotu „Mechanika".

 

III rok AiR - zaliczenie komisyjne z Podstaw sterowania maszyn

Aktualności

KOMUNIKAT

dla studentów na kierunku: Automatyka i Robotyka

Informuje się, że w dniu

06.03.2015r. o godzinie 12.50

odbędzie zaliczenie komisyjne z przedmiotu „Podstawy sterowania maszyn i systemów technologicznych" w sali A224.

 

I i II rok AiR - egzamin komisyjny z Matematyki

Aktualności

KOMUNIKAT

dla studentów na kierunku: Automatyka i Robotyka

Informuje się, że w dniu

06.03.2015r. o godzinie 11.20

odbędzie egzamin komisyjny z przedmiotu „Matematyka" w sali A224.

 

I rok AiU - egzamin komisyjny z Matematyki

Aktualności

KOMUNIKAT

dla studentów na kierunku: Architektura i Urbanistyka

Informuje się, że w dniu

06.03.2015r. o godzinie 11.20

odbędzie egzamin komisyjny z przedmiotu „Matematyka" w sali A224.

 

I rok AiU - zaliczenie komisyjne z Historii architektury

Aktualności

KOMUNIKAT

dla studentów na kierunku: Architektura i Urbanistyka

Informuje się, że w dniu

05.03.2015r. o godzinie 15.30

odbędzie się zaliczenie komisyjne z przedmiotu „Historia architektury powszechnej" w sali B211.

 

Uwaga studenci III roku odnowy biologicznej

Aktualności

dzienniki z praktyki specjalizacyjnej z zakresu odnowy biologicznej proszę składać w pokoju 118 (dział praktyk) do 20.03.2015.

 

Tydzień e-książki w Bibliotece PWSZ w Raciborzu

Aktualności

Z okazji światowego Tygodnia E-książki (1-7 marca 2015 r.) zespół IBUK Libra przygotował niespodziankę. Co miesiąc (począwszy od marca br.), na stronie głównej IBUK Libra będzie zamieszczana jedna z książkowych nowości Domu Wydawniczego PWN.
Wśród oferowanych tytułów nie zabraknie beletrystyki, literatury faktu czy publikacji popularnonaukowych. Czytelnicy będą mieli możliwość zapoznania się z Książką Miesiąca przez 30 dni. Czas na jej przeczytanie będzie odmierzał specjalny zegar.
Mamy nadzieję, że akcja sprawi przyjemność czytelnikom, którzy w wolnym czasie i w ramach relaksu, będą mogli codziennie, przez cały rok celebrować święto e-książki.
Korzystanie z IBUK Libra jest możliwe za pomocą przeglądarek Google Chrome lub Mozilla Firefox na stronie www.libra.ibuk.pl 
Osoby, które nie posiadają jeszcze dostępu do IBUK Libra, zapraszamy do Biblioteki PWSZ po odbiór kodów PIN, umożliwiających logowanie do aplikacji.

 

dr Urszula Kalicińska - odwołane zajęcia

Aktualności

W dniach 4 i 5.03.2015 r. zajęcia z dr U. Kalicińską są odwołane.

 

odwołane zajęcia - dr Barbara Piechaczek

Aktualności

W dniu 27.02.2015 r. zajęcia z dr B. Piechaczek są odwołane.

 

ODWOŁANE ZAJĘCIA - dr Maja Krasucka

Aktualności

W dniach od 26.02.2015 r. do 28.02.2015 r. zajęcia z dr Mają Krasucką są odwołane.

 

mgr Katarzyna Chłosta - odwołane zajęcia

Aktualności

W dniu 26 lutego zajęcia z mgr Katarzyną Chłosta są odwołane!

 

dr Rachael Sumner - odwołane zajęcia

Aktualności

W dniu 4 marca 2015 roku zajęcia z dr Rachael Sumner są odwołane!

 

dr Joanna Bielewicz-Kunc - odwołane zajęcia

Aktualności

W dniu 2 marca 2015 roku zajęcia z dr Joanną Bielewicz-Kunc są odwołane!

 

dr Katarzyna Rybińska - odwołane zajęcia

Aktualności

W dniu 2 marca 2015 roku zajęcia z dr Katarzyną Rybińską są odwołane!

 

I rok AiR - odwołane zajęcia z dr inż. N.Bubą

Aktualności

W dniu 26.02.2015r. zajęcia z dr inż. N.Bubą są odwołane.

 

ODWOŁANE ZAJĘCIA - dr inż. Juliuszem Kiesiem

Aktualności

W dniu 25.02.2015 r. zajęcia z dr inż. Juliuszem Kiesiem są odwołane.

 

odwołane zajęcia - dr Ludmiła Nowacka

Aktualności

W dniach 26-27.02.2015 r. zajęcia z dr L. Nowacką są odwołane.

 

ODWOŁANE ZAJĘCIA - Dr Dariusz Chojecki

Aktualności

W dniach od 23.02.2015 r. do 27.02.2015 r. zajęcia z dr Dariuszem
Chojeckim są odwołane.

 

Referat ds. socjalnych nieczynny 23-27.02.2015

Aktualności

REFERAT ds. SOCJALNYCH
W DNIACH 23-27.02.2015 r. BĘDZIE NIECZYNNY
ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY
TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKÓW NA STYPENDIA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONY DO dn. 06.03.2015r.

 

odwołane zajęcia - mgr Józefa Kielak

Aktualności

W dniu 24.02.2015 r. zajęcia z mgr J. Kielak są odwołane.

 

UWAGA !!!

Aktualności

Konsultacje z dr Dariuszem Chojeckim zostają odwołane z powodu choroby

 

Konsultacje dr Ewa Pierzchała

Aktualności

Konsultacje dr Ewa Pierzchała - 20.02.2015 r. godz. 12.00 sala 329

 

Konsultacje dr Jakub Berezowski

Aktualności

Konsultacje - dr Jakub Berezowski 20.02.2014 r. godz. 13.00 sala 329

 

UWAGA!

Aktualności

Studenci z niżej wymienionych specjalności realizują praktyki :

 1. II rok filologia angielska moduł pedagogiczny 16.02.2015 – 27.02.2015
 2. II rok edukacja elementarna 16.02.2015 – 27.02.2015
 3. III rok terapia psychopedagogiczna 16.02.2015 – 27.02.2015
 4. III odnowa biologiczna 16.02.2015 – 27.02.2015
 5. III wychowanie fizyczne w szkole 16.02.2015 – 27.02.2015
 6. III filologia moduł pedagogiczny 16.02.2015 – 06.03.2015
 7. III rok edukacja elementarna 16.02.2015 – 06.03.2015
 

KONSULTACJE DR JOANNA WRÓBLEWSKA-JACHNA

Aktualności

Konsultacje dr Joanna Wróblewska-Jachna 20.02.2015 r. godz. 12.00 sala 342

 

17.02. wnioski na stypendia do 14.00

Aktualności

                                                                                                                        Racibórz, dn. 13.02.2015r.

 

 

W dniu 17.02.2015r. (tj. wtorek)

wnioski na stypendia będą przyjmowane do godz. 14.00

 

W dniach 11-16.02.2015r. Instytut Techniki i Architektury będzie nieczynny.

Aktualności

W dniach 11-16.02.2015r. Sekretariat i obsługa studentów Instytutu Techniki i Architektury będzie nieczynny z powodu choroby.

 

Konsultacje pracowników Studium Języków Obcych

Aktualności

mgr Katarzyna Chłosta - 20.02.2015 r. godz. 9.15-10.45 sala 241

mgr Iweta Draszczyk - 20.02.2015 r. godz. 10.00-11.30 sala 241

mgr Joanna Marchwiak - 20.02.2015 r. godz. 10.00-11.30 sala 241

mgr Małgorzata Skwarecka - 16.02.2015 r. godz. 10.00-11.30 sala 241

mgr Katarzyna Stadnik - 18.02.2015 r. godz. 9.00-10.30 sala 241

mgr Sonia Ciupke - 20.02.2015 r. godz. 14.00-15.00 sala 209

mgr Alina Zimna - 18.02.2015 r. godz. 13.30-15.00 sala 241

 

Konsultacje dr Zbigniew Wieczorek

Aktualności

Konsultacje - dr Zbigniew Wieczorek 16.02.2015 r. godz. 10.00 sala 342 (zaliczenia poprawkowe)

 

UWAGA !!!

Aktualności

W dniu 09.02.2015 r. sekretariat Instytutu Studiów Społecznych jest nieczynny. Sprawy pilne proszę kierować do sekretariatu Prorektorów PWSZ pokój 113.

 

Konsultacje dr Ewa Pierzchała

Aktualności

Konsultacje dr Ewa Pierzchała - 09.02.2015 r. godz. 9.00 sala 329

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE - WPISY Z PRAKTYK

Aktualności

Studenci, którzy nie mają wpisu z praktyki od mgr Grzegorza Wachowskiego mogą go uzyskać w piątek 6.03.2015 o 900.  Proszę przynieść indeks do pok. 118.

 

04.02.2015r. wnioski na stypendia od 9.30

Aktualności

W dniu 04.02.2015r. przyjmowanie wniosków stypendialnych od godziny 9.30.

 

Za utrudnienia przepraszamy !!!

 

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

Aktualności

Niżej wymienione osoby są proszone do działu praktyk pok. 118:

 1. Dwojak Maciej
 2. Kosiorski Tomasz
 3. Maciejewski Dawid
 4. Mrożek Majka
 5. Święty Aleksandra
 

Referat ds. socjalnych - nieczynny

Aktualności

W dniu dzisiejszym, tj. 28.01.2015 r.

Referat ds. stypenialnych

jest NIECZYNNY

Za uturdnienia przepraszamy

Wydawane są jedynie wnioski.

 

 

Konsultacje dr Robert Krzemień

Aktualności

Konsultacje dr Robert Krzemień - 03.02.2015 r. godz. 10.00 sala 329

 

Konsultacje dr Ewa Pierzchała

Aktualności

Konsultacje- dr Ewa Pierzchała - 29.01.2015 r. godz.9.00-10.00 w sali 329

 

dr Andrzej Widota - nieobecny dod dnia 28.01.2015

Aktualności

W dniach 21-28 stycznia zajęcia z dr. Andrzejem Widota są odwołane. Po wpisy zajęć należy zgłoszać się w trakcie konsultacji dra Widoty, czyli 29 stycznia i 5 lutego w godz. 14.00 - 15.30

 

UWAGA !

Aktualności

Studentki II roku edukacji elementarnej mogą odebrać dokumenty na praktykę  w pok. 118

 

uwaga!

Aktualności

Studentki III roku edukacji elementarnej mogą odebrać dokumenty na praktykę  w pok. 118

 

STUDENCI III roku WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Aktualności

Wpisy z praktyk: czwartek 22.01.2015 r. w pok. 118 o godzinie 11.00.

 

Spotkanie Starostów/Grupowych z przedstawicielami Samorządu Studenckiego PWSZ

Aktualności

20 stycznia o godzinie 13:30 w sali 238 odbędzie się spotkanie ze starostami/grupowymi oraz przewodniczącymi WSZYSTKICH Kół Naukowych należacych do PWSZ w przedstawicielami RUSS. Obecność obowiązkowa ( jeśli starosta nie bedzie mógł przyjść - proszę wysłać zastępstwo). Czas trwania spotkania ok. 1 godziny

 

Dodatkowe zajęcia z przysposobienia bibliotecznego

Aktualności

Dodatkowe zajęcia z przysposobienia bibliotecznego

Biblioteka PWSZ informuje o dodatkowych zajęciach z przysposobienia bibliotecznego dla studentów I roku studiów, które odbędą się w Czytelni Ogólnej w następujących terminach:

20.01.2015 r. (wtorek) – 15.00-15.45

22.01.2015 r. (czwartek) – 11.00-11.45

23.01.2015 r. (piątek) – 15.00 – 15.45

Przypominamy również, że zajęcia te są obowiązkowe (dla studentów, którzy nie uczestniczyli w nich na początku roku akademickiego) i kończą się zaliczeniem do indeksu.

 

dr Jacek Molęda - odwołane zajęcia

Aktualności

 

Uwaga studenci FILOLOGII

W dniach 13-16 stycznia zajęcia z dr. Jackiem Molędą sa odwołane!

 

mgr Katarzyna Chłosta - odwołane zajęcia

Aktualności

W dniu 12 stycznia zajęcia i konsultacje mgr Katarzyny Chłosty sa odwołane!

 

odwołane zajęcia - dr Kornelia Solich

Aktualności

W dniach 9-15.01.2015 zajęcia z dr K. Solich są odwołane.

 

odwołane zajęcia - dr Kornelia Solich

Aktualności

W dniu 8.01.2015 zajęcia z dr K. Solich są odwołane.

 

ODWOŁANE ZAJĘCIA - MGR ZBIGNIEW DYK

Aktualności

W dniu 08.01.2015 r. - zajęcia z mgr Zbigniewem Dyk są odwołane.

 

ODWOŁANE ZAJĘCIA - DR JOANNA WRÓBLEWSKA-JACHNA

Aktualności

W dniu 08.01.2015 r. zajęcia z dr. Joanną Wróblewską -Jachna są odwołane.

 

odwołane zajęcia - dr Adam Szecówka

Aktualności

W dniach 7-9.01.2015 zajęcia z dr A. Szecówką są odwołane.

 

odwołane zajęcia - mgr Beata Gawłowska

Aktualności

W dniu 7.01.2015 zajęcia z mgr B. Gawłowską są odwołane.

 

Termin składania wniosków na stypendia na semestr letni 2014/15

Aktualności

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH NA SEMESTR LETNI ROKU AKAD. 2014/2015

 

Informujemy, że z dniem 26 stycznia 2015r. rozpoczyna się termin składania wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych na semestr letni roku akademickiego 2014/2015

Termin ten upływa ostatecznie 27 lutego 2015r.

Jednocześnie prosimy o składanie wyłącznie kompletu wymaganych dokumentów, który zostanie określony w odrębnym komunikacie. Wnioski są przyjmowane:

od poniedziałku do piątku

w godz. od 8.00 do 15.00 w pokoju 132 (parter, bud. A)

 

 

 

Referent ds. Socjalnych i Rekrutacji - Anna Czekała (tel. 032/415-50-20 wew. 195)

 

Edukacja artystyczna III rok - zmiana planu

Aktualności

zajęcia "Percepcja wizualna twórczości artystycznej" przeniesione na wtorek

Grupa 2 - wtorek, godzina 11:20

Grupa 1 - wtorek, godzina 13:25

 

dr Andrzej Widota - odwołane zajęcia

Aktualności

Uwaga studenci FILOLOGII!

W dniu 23 grudnia zajęcia z dr. Andrzejem Widotą są odwołane!

 

Referat ds. socjalnych nieczynny 22.12.2014 - 02.01.2015r.

Aktualności

R-rz, dn.19.12.2014r.

W dniach od 22.12.2015r. do 02.01.2015r. Referat ds. Socjalnych Studentów

będzie NIECZYNNY.

Za utrudnienia przepraszamy

 
Więcej artykułów…
Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości 
Radca Prawny Lublin 
doładuj telefon