Student

UWAGA STUDENCIE PIERWSZEGO ROKU!

Szanowni Studenci!

Oddajemy do użytku nową wersję PORTALU STUDENCKIEGO. Dla Waszej wygody została dostosowana do urządzeń mobilnych (komórek i tabletów). Dzięki temu w każdej chwili możecie być na bieżąco z ważnymi dla Was informacjami.
Strona znajduje się obecnie w wersji BETA. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, które mogą wyniknąć z tej sytuacji.

Poprzednia wersja Portalu Studenckiego znajduje się pod adresem http://student-old.pwsz.raciborz.edu.pl/ 

mgr inż. Jacek Pierzga
Dział Informatyki
PWSZ w Raciborzu

Kamil Szypuła
Grafik

KOMUNIKAT

Studenci z niżej wymienionych kierunków/specjalności do 7 października
są na praktyce.

 

  • III rok EDUKACJA ELEMENTARNA
  • III rok WYCHOWANIE FIZYCZNE (z wyj. grupy „S”)
  • III rok EDUKACJA ARTYSTYCZNA

I rok Filologia – podział na grupy ćwiczeniowe

Podział na grupy ćwiczeniowe I roku kierunku FILOLOGIA zostanie przesłany w dniu jutrzejszym na indywidualne adresy e-mailowe studentów, podane przy rekrutacji na studia.

Harmonogram spotkań dla 1. roku

 

Racibórz 15 kwietnia 2016 r.

 

Aktualizacja: 26 września 2016 r.

 

 

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ ORGANIZACYJNYCH

DLA STUDENTÓW I ROKU

30.09.2016 r. (piątek)

zajęcia dydaktyczne wg planów zajęć od 3.10.2016 r. (poniedziałek – 40 tydzień roku parzysty (P)) z wyjątkiem grup dla studentów pracujących, dla których zajęcia rozpoczynają się 1.10.2016 r. (sobota)

 

 

Instytut Studiów Edukacyjnych i Sztuki (ISEiS)

Kierunek  Pedagogika (wszystkie specjalności)

Kierunek  Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

godz.10.00 spotkanie organizacyjne – wspólne dla obu kierunków A 217

godz.11.00 szkolenie BHP A 217 – tylko dla kierunku Pedagogika

 

Instytut Studiów Społecznych (ISS)

Kierunek  Administracja

Kierunek Bezpieczeństwo państwa

godz.10.00 spotkanie organizacyjne A 340

Spotkanie organizacyjne dla grup studentów pracujących odbędzie się na pierwszych zajęciach.

 

Instytut Techniki (ITech)

Kierunek  Automatyka i robotyka

godz.10.00 spotkanie organizacyjne A 320 dla grupy I

godz.11.00 przysposobienie biblioteczne  Biblioteka A 122 dla grupy I

godz. 15.30 spotkanie organizacyjne A 320 dla grupy II (P)

 

Instytut Architektury (IA)

kierunek  Architektura

godz.10.30  spotkanie organizacyjne B 202

godz.11.45 przysposobienie biblioteczne Biblioteka A 122

 

Instytut Neofilologii (IN)

Kierunek Filologia, specjalność filologia angielska i filologia czeska

godz.14.00 spotkanie organizacyjne B 202

 

Instytut Kultury Fizycznej (IKF)

Kierunek Wychowanie fizyczne

godz. 11.00 spotkanie organizacyjne A 340

Kierunek Turystyka i rekreacja

godz. 12.00 spotkanie organizacyjne A 340

 

 

 

 

 

 

 

01.10.2016 r. (sobota)

 

Instytut Neofilologii (IN)

Kierunek Filologia, specjalność język angielski

godz. 8.30-9.00 spotkanie organizacyjne B 202 dla grup: I, II, III

godz. 9.00-9.30 spotkanie organizacyjne B 202 dla grup: IV, V

 

Kierunek filologia, specjalność język niemiecki

godz. 9.30-10.00 spotkanie organizacyjne B 202

 

 

 

Szkolenie BHP  i przysposobienie biblioteczne   jest obowiązkowe dla wszystkich studentów (aby zaliczyć semestr konieczny wpis w indeksie).

– Szkolenie BHP prowadzone jest w wymiarze 4 godzin dydaktycznych..  Prowadzący szkolenie Marek Łaciok.

– Przysposobienie biblioteczne trwa 1 godzinę dydaktyczną . Szkolenie prowadzą pracownicy Biblioteki.

 

Szkolenia nie ujęte w powyższym harmonogramie odbędą się w późniejszym terminie.

 

Harmonogram spotkań organizacyjnych może ulec zmianie.

Zamknięty dział praktyk

23 września (piątek) dział praktyk będzie nieczynny. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Reorganizacja Biura ds.Socjalnych Studentów

Na czas reorganizacji i remontu Biuro ds. socjalnych studentów w dniu 19.09.2016r. będzie chwilowo nieczynne.

Od 20.09.2016r. Referat ds. Socjalnych Studentów przeniesiony do pokoju 131.

 

Za utrudnienia przepraszamy

Referat ds. socjalnych studentów od 20.09.2016r. przeniesiony

do pokoju 131.

 

W dniu 19.09.2016r. na czas reorganizacji i remontu

Biuro ds. socjalnych studentów będzie chwilowo nieczynne.

 

Za utrudnienia przepraszamy

III rok f. angielskiej – nowy podział na grupy

Od roku akademickiego 2016/2017 zajęcia z przedmiotów filologicznych oraz praktycznej nauki języka angielskiego na III roku specjalności FILOLOGIA ANGIELSKA odbywać się będą w dwóch grupach ćwiczeniowych:

Grupa 1 – kształcenie pedagogiczne + kształcenie translatorskie

Grupa 2 – kształcenie biznesowe

II rok f. angielskiej – nowy podział na grupy

Od roku akademickiego 2016/2017 zajęcia z przedmiotów filologicznych oraz praktycznej nauki języka angielskiego na II roku specjalności FILOLOGIA ANGIELSKA odbywać się będą w dwóch grupach ćwiczeniowych:

Grupa 1 – kształcenie pedagogiczne + kształcenie biznesowe

Grupa 2 – kształcenie translatorskie

WF- termin złożenia indeksów

Przypominamy, że 23-09-2016 r. mija termin sesji poprawkowej a wraz z nim rozliczenie się z indeksów oraz kart zaliczeniowych.

W przypadku braku zaliczenia bądź egzaminu należy złożyć w Sekretariacie IKF (p. 336) stosowne podanie.

Brak podania bądź rozliczenia się z dokumentacji dot. roku akademickiego 2015/16 (sem. letni) skutkować będzie przedłożeniem Dyrekcji decyzji o skreślenie z listy studentów.

 

 

Dr hab. Paweł Marcinkiewicz – zmiana godziny konsultacji

Uwaga! Nastąpiła zmiana godzin konsultacji z doktorem Pawłem Marcinkiewiczem (Instytut Neofilologii – Zakład Języka Angielskiego) w poniedziałek (19.09.2016 r.)  z godziny 10:30 na godzinę 13:00.

Referat ds. socjalnych chwilowo nieczynny 13.09.2016r.

 

 

W dniu 13 września 2016r. (tj. wtorek)

Referat będzie CHWILOWO nieczynny do odwołania ze względu na

realizację okresowych badań pracowniczych.

 

Racibórz. dn. 09.09.2016r.

 

Konsultacje – dr Wiesława Ostrowska

Studenci, którzy chcą zaliczać w sesji poprawkowej przedmioty, które prowadzi dr Wiesława Ostrowska proszeni są o pilny kontakt mailowy- w.ostrowska2@gmail.com lub tel.502 380 559 .

Informacja ta dotyczy I,II,III roku.

W.Ostrowska

LISTA KWATERUNKOWA 2016/2017

 

Szanowni Państwo

Publikacja listy kwaterunkowej Domu Studenta 2016/2017 nastąpi w dniu 9.09.2016r. Niniejsza lista będzie dostępna w zakładce „Dom Studenta – Rekrutacja”.

Recent Tweets