Test Satysfakcji Studenta

test satysfakcji

W dniach 25.05.-10.06.2015 dostępny jest pod adresem http://ankieta.pwsz.raciborz.edu.pl/index.php/226765/lang-pl kwestionariusz Testu Satysfakcji Studenta. TSS jest elementem procesu doskonalenia systemu zapewniania jakości kształcenia. Jest to okazja dla studentów wyrażenia własnych odczuć i doświadczeń związanych z funkcjonowaniem Uczelni.
Ankieta dostępna jest w wersji elektronicznej jedynie z poziomu sieci komputerowej Uczelni.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w badaniu satysfakcji studentów.

GUS-stawka za ha przeliczeniowy gospodarstwa rolnego w 2012r.

Pomoc materialna - Komunikaty

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 23 września 2013 r.

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2012 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2012 r. 2431 zł.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2013 r. poz. 660.

 
Naszą witrynę przegląda teraz 29 gości 
Radca Prawny Lublin 
doładuj telefon