Wzory podań

 1. Podanie o indywidualną organizację studiów
 2. Podanie o przedłużenie sesji egzaminacyjnej
 3. Podanie o przedłużenie złożenia pracy dyplomowej
 4. Podanie o przeniesienie na inny kierunek studiów
 5. Podanie o skierowanie na powtarzenie semestru
 6. Podanie o studiowanie dodatkowych przedmiotów / specjalności
 7. Podanie o studiowanie według indywidualnego programu studiów w tym planu studiów
 8. Podanie o uchylenie decyzji o skreśleniu
 9. Podanie o urlop długoterminowy lub krótkoterminowy
 10. Podanie o urlop specjalny
 11. Podanie o wpis warunkowy
 12. Podanie o wznowienie studiów
 13. Podanie o zaliczenie lub egzamin komisyjny
 14. Podanie o zmianę specjalności studiów
 15. Podanie o zmianę formy studiów
 16. Podanie o wydanie legitymacji instruktora

Wzory podań studium języków obcych:

 1. Podanie o przeniesienie do innej grupy
 2. Podanie o przepisanie oceny

INSTYTUT STUDIÓW EDUKACYJNYCH I SZTUKI
Dyrektor Instytutu Studiów Edukacyjnych i Sztuki dr Beata Fedyn
Z-ca Dyrektora Instytutu Studiów Edukacyjnych i Sztuki dr Ilona Gembalczyk
Z-ca Dyrektora Instytutu Studiów Edukacyjnych i Sztuki dr Henryk Fojcik
Kierunek: PEDAGOGIKA w zakresie specjalności:
 1. Pedagogika resocjalizacyjna
 2. Terapia psychopedagogiczna
 3. Edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową (język angielski, język niemiecki, terapia psychopedagogiczna) 

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w zakresie specjalności: 

    1. Kreacja plastyczna z grafiką użytkową
    2. Obraz cyfrowy i fotogficzny
    3. Techniki malarskie i projektowanie witrażu
    4. Aranżacja wnętrz
    5. Arteterapia

   

INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ
Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej  dr hab. Jarosław Cholewa, prof. nadzw.
Z-ca Dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej dr Marcin Kunicki
Kierunek: Wychowanie fizyczne w zakresie specjalności:

 1. Instruktorsko - Trenerska
 2. Wychowanie fizyczne w szkole 
 3. Odnowa biologiczna

   

INSTYTUT STUDIÓW SPOŁECZNYCH 
p.o. Dyrektor Instytutu Studiów Społecznych dr Dariusz Chojecki
 Kierunek: Europeistyka
 Kierunek: Socjologia w zakresie specjalności:
 1. Media i komunikacja
 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 3. Kierowanie i przywództwo w jednostkach administracji publicznej
 4. Pracownik administracji samorządowej 

  

INSTYTUT NEOFILOLOGII
Dyrektor Instytutu Neofilologii  dr Daniel Vogel
Z-ca Dyrektora Instytutu Neofilologii dr Monika Porwoł
Kierunek: Filologia w zakresie specjalności:

 1. Filologia angielska translatorska 
 2. Filologia angielska nauczycielska
 3. Filologia angielska z filologią czeską
 4. Filologia angielska z filologią rosyjską
 5. Filologia germańska translatorska
 6. Filologia germańska nauczycielska 
 7. Filologia słowiańska - profil czeski/profil rosyjski

INSTYTUT TECHNIKI
Dyrektor Instytutu Techniki   dr inż. Tomasz Czyszpak
Z-ca Dyrektora Instytutu Techniki dr inż. Norbert Buba  

          

Kierunek: Automatyka i robotyka w zakresie specjalności:

 1. Sterowniki logiczne
 2. Automatyka przemysłowa

 

INSTYTUT  ARCHITEKTURY
Dyrektor Instytutu Architektury dr inż. arch. Joanna  Sokołowska-Moskwiak
Z-ca Dyrektora Instytutu  Architektury dr inż. arch. Jarosław Figaszewski 

     

KierunekArchitektura

 
Naszą witrynę przegląda teraz 41 gości 
Radca Prawny Lublin 
doładuj telefon