Portal Studencki

Bieżące informacje dla studentów PWSZ w Raciborzu

PWSZ W RACIBORZU

Informacje w podziale na Instytuty

INSTYTUT ARCHITEKTURY

Kierunki: Architektura, Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

INSTYTUT STUDIÓW EDUKACYJNYCH

Kierunki: Pedagogika, Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA

Kierunki: Wychowanie fizyczne, Pielęgniarstwo, Turystyka i Rekreacja

INSTYTUT

NEOFILOLOGII

Kierunki: język angielski, język niemiecki, bohemistyka, 

Częściowe odwołanie zajęć dr Andrzeja Widoty

W dniach 02.12.- 03.12. (czwartek i piątek) zajęcia z dr Andrzejem Widotą są odwołane. W dniu 04.12. (sobota) zajęcia z dr Andrzejem Widotą odbędą się zgodnie z planem. W dniu 06.12. (poniedziałek) zajęcia z dr Andrzejem Widotą są odwołane.

INSTYTUT STUDIÓW SPOŁECZNYCH

Kierunki: Administracja, Bezpieczeństwo Państwa

INSTYTUT
TECHNIKI

Kierunki: Automatyka i Robotyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Adres uczelni
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

kancelaria@pwszrac.pl

32 415 50 20

ul. Słowackiego 55, 47-400 Racibórz, woj. śląskie

DRODZY STUDENCI!

zgodnie z Zarządzeniem Nr 104/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 17 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w semestrze zimowym w roku 2020/2021 w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, załącznik nr 1 do w/w Zarządzenia

Informujemy, że 

wszystkie sprawy studenckie załatwiane są poprzez e-maila lub telefon a w ostateczności poprzez bezpośredni kontakt z Działem Obsługi Studenta.

 

Dotyczy Studentów wszystkich roczników.

Bardzo prosimy o bezwzględne dostosowanie się do wytycznych Zarządzenia.

Skip to content