Portal Studencki

Bieżące informacje dla studentów PWSZ w Raciborzu

ZARZĄDZENIE NR 141/2020 Rektora w sprawie zmiany organizacji kształcenia
w PWSZ w Raciborzu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 –  kliknij, aby przeczytać

Szanowni Państwo!

Informujemy, że  od dnia 26 października 2020 r. do ODWOŁANIA
o
bowiązuje ZAKAZ przychodzenia do 

DZIAŁU OBSŁUGI STUDENTA / SEKCJI PRAKTYK / SEKCJI STYPENDIÓW

 bez wcześniejszego umówienia się z dyżurującymi pracownikami.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt poprzez adres e-mailowy:
dos@pwszrac.pl – DZIAŁ OBSŁUGI STUDENTA
bozena.olchawa@pwszrac.pl – SEKCJA PRAKTYK STUDENCKICH
anna.czekala@pwszrac.pl – SEKCJA STYPENDIÓW

Szanowni Państwo, informujemy, że trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenie realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program PWSZ w Raciborzu” pn: „MÓJ WŁASNY BIZNES” Szkolenie dedykowane jest osobom, które  chciałyby  otworzyć własny biznes oraz podnieść skuteczność...

czytaj dalej

PWSZ W RACIBORZU

Informacje w podziale na Instytuty

INSTYTUT ARCHITEKTURY

Kierunki: Architektura, Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

INSTYTUT STUDIÓW EDUKACYJNYCH

Kierunki: Pedagogika, Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

harmonogram sesji egzaminacyjnej – pedagogika resocjalizacyjna

  HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ 28.01.2021-10.02.2021 I SESJI  EGZAMINACYJNEJ POPRAWKOWEJ *18-24.02.2021 Rok akademicki: 2020/2021 Kierunek: pedagogika specjalność: pedagogika resocjalizacyjna   Rok Przedmiot Egzaminator Data egzaminu Godzina/ forma egzaminu Rodzaj...

harmonogram sesji egzaminacyjnej-edukacja elementarna

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ 28.01.2021-10.02.2021 I SESJI  EGZAMINACYJNEJ POPRAWKOWEJ *18-24.02.2021 Rok akademicki: 2020/2021 Kierunek: pedagogika specjalność: edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową j. obcy lub terapia psychopedagogiczna Rok Przedmiot...

INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA

Kierunki: Wychowanie fizyczne, Pielęgniarstwo, Turystyka i Rekreacja

dr Marcin Kunicki- dodatkowe zajęcia_WF

Zajęcia z dr Marcinem Kunickim dla III roku wychowania fizycznego z przedmiotu metodyka i praktyka specjalizacji- pływanie (wykład) odbędą się: 21.01.2021 r. g. 11.00-12.30 MS Teams 25.01.2021 r. g. 13.00-14.30 MS Teams

mgr Magdalena Liszka- dodatkowe zajęcia_P

Informujemy o dodatkowych zajęciach dla poszczególnych roczników: - I rok P- pedagogika- dodatkowy termin zajęć 20-01-2021 r. g. 16.30-18.00 oraz 27-01-2021 r. g. 19.35-20.20  MS TEAMS - I rok P- pedagogika- dodatkowy termin zajęć 20-01-2021 r. g. 18.05-20.20 MS...

mgr Liszka Magdalena- dodatkowe zajęcia_WF

Informujemy o dodatkowych zajęciach dla poszczególnych roczników: - III rok WF-TP- techniki relaksacji- dodatkowy termin zajęć 26-01-2021 r. g. 16.30-18.45 MS TEAMS - I rok WF- podstawy komunikacji społecznej i pedagogicznej- dodatkowy termin zajęć 19-01-2021 r. g....

INSTYTUT

NEOFILOLOGII

Kierunki: język angielski, język niemiecki, bohemistyka, 

INSTYTUT STUDIÓW SPOŁECZNYCH

Kierunki: Administracja, Bezpieczeństwo Państwa

INSTYTUT
TECHNIKI

Kierunki: Automatyka i Robotyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Harmonogram egzaminów/egzaminów poprawkowych w sem.zimowym 2020/2021

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Studia stacjonarne – semestr zimowy HARMONOGRAM EGZAMINÓW (28.01.2021 r. – 10.02.2021 r.) Kierunek : Zarządzanie i inżynieria produkcji   Rok/ Semestr studiów Przedmiot   Egzaminator   Data   Godzina   Nr sali   Forma...

Adres uczelni
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

kancelaria@pwszrac.pl

32 415 50 20

ul. Słowackiego 55, 47-400 Racibórz, woj. śląskie

DRODZY STUDENCI!

zgodnie z Zarządzeniem Nr 104/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 17 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w semestrze zimowym w roku 2020/2021 w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, załącznik nr 1 do w/w Zarządzenia

Informujemy, że 

wszystkie sprawy studenckie załatwiane są poprzez e-maila lub telefon a w ostateczności poprzez bezpośredni kontakt z Działem Obsługi Studenta.

 

Dotyczy Studentów wszystkich roczników.

Bardzo prosimy o bezwzględne dostosowanie się do wytycznych Zarządzenia.

Skip to content