Portal Studencki

Bieżące informacje dla studentów PWSZ w Raciborzu

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2021/2022 – Instytut Neofilologii

j. angielski - nauka od poziomu komunikatywnego - KLIK ->> Egzaminy- sesja letnia stacjonarne - FA j. niemiecki - nauka od poziomu komunikatywnego - KLIK ->> Egzaminy- sesja letnia stacjonarne - FG j. angielski - nauka od poziomu podstawowego - KLIK...

czytaj dalej

PWSZ W RACIBORZU

Informacje w podziale na Instytuty

INSTYTUT ARCHITEKTURY

Kierunki: Architektura, Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

INSTYTUT STUDIÓW EDUKACYJNYCH

Kierunki: Pedagogika, Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Konsultacje-mgr Ewa Świerczek

Konsultacje z mgr E. Świerczek z dnia 18.05.2022 godz. 9.30-10.15 i 19.05.2022 r. godz. 10.35-11.20 zostają przeniesione na czwartek 19.05.2022 r. godz. 19.00-20.30

INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA

Kierunki: Wychowanie fizyczne, Pielęgniarstwo, Turystyka i Rekreacja

INSTYTUT

NEOFILOLOGII

Kierunki: język angielski, język niemiecki, bohemistyka, 

INSTYTUT STUDIÓW SPOŁECZNYCH

Kierunki: Administracja, Bezpieczeństwo Państwa

INSTYTUT
TECHNIKI

Kierunki: Automatyka i Robotyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Adres uczelni
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

kancelaria@pwszrac.pl

32 415 50 20

ul. Słowackiego 55, 47-400 Racibórz, woj. śląskie

DRODZY STUDENCI!

zgodnie z Zarządzeniem Nr 104/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 17 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w semestrze zimowym w roku 2020/2021 w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, załącznik nr 1 do w/w Zarządzenia

Informujemy, że 

wszystkie sprawy studenckie załatwiane są poprzez e-maila lub telefon a w ostateczności poprzez bezpośredni kontakt z Działem Obsługi Studenta.

 

Dotyczy Studentów wszystkich roczników.

Bardzo prosimy o bezwzględne dostosowanie się do wytycznych Zarządzenia.

Skip to content