Portal Studencki

Bieżące informacje dla studentów PWSZ w Raciborzu

ZARZĄDZENIE NR 141/2020 Rektora w sprawie zmiany organizacji kształcenia
w PWSZ w Raciborzu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 –  kliknij, aby przeczytać

Szanowni Państwo!
Informujemy, że od dnia 26 października 2020 do 15 listopada 2020 DZIAŁ OBSŁUGI STUDENTA będzie nieczynny. Ponadto obowiązuje ZAKAZ przychodzenia do DZIAŁU OBSŁUGI STUDENTA, DZIAŁU PRAKTYK I DZIAŁU STYPENDIÓW bez wcześniejszego umówienia z dyżurującymi pracownikami.
W sprawach pilnych prosimy o kontakt poprzez adres e-mailowy:
dos@pwszrac.pl – DZIAŁ OBSŁUGI STUDENTA
bozena.olchawa@pwszrac.pl – SEKCJA PRAKTYK STUDENCKICH
anna.czekala@pwszrac.pl – SEKCJA STYPENDIÓW

PWSZ W RACIBORZU

Informacje w podziale na Instytuty

INSTYTUT ARCHITEKTURY

Kierunki: Architektura, Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

INSTYTUT STUDIÓW EDUKACYJNYCH

Kierunki: Pedagogika, Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

KONSULTACJE PRACOWNIKÓW INSTYTUTU STUDIÓW EDUKACYJNYCH

  INSTYTUT STUDIÓW EDUKACYJNYCH KONSULTACJE W SEMESTRZE ZIMOWYM ROK AKADEMICKI  2020/2021              LP. NAZWISKO I IMIĘ DZIEŃ GODZINA FORMA KONSULTACJI 1. prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD. poniedziałek 14.00-15.30 Platforma Microsoft Teams 2. dr Beata Fedyn...

INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA

Kierunki: Wychowanie fizyczne, Pielęgniarstwo, Turystyka i Rekreacja

INSTYTUT

NEOFILOLOGII

Kierunki: język angielski, język niemiecki, bohemistyka, 

INSTYTUT STUDIÓW SPOŁECZNYCH

Kierunki: Administracja, Bezpieczeństwo Państwa

INSTYTUT
TECHNIKI

Kierunki: Automatyka i Robotyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Konsultacje w semestrze zimowym w roku akad.2020/2021

KONSULTACJE KADRY DYDAKTYCZNEJ INSTYTUTU TECHNIKI   Rok akademicki 2020/2021 Semestr ZIMOWY   Kierunek: AUTOMATYKA I ROBOTYKA, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI   Lp. Imię i nazwisko wykładowcy   Dzień Godzina Sala 1 Dr inż. Małgorzata Kuchta Poniedziałek P...

Adres uczelni
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

kancelaria@pwszrac.pl

32 415 50 20

ul. Słowackiego 55, 47-400 Racibórz, woj. śląskie

DRODZY STUDENCI!

zgodnie z Zarządzeniem Nr 104/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 17 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w semestrze zimowym w roku 2020/2021 w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, załącznik nr 1 do w/w Zarządzenia

Informujemy, że 

wszystkie sprawy studenckie załatwiane są poprzez e-maila lub telefon a w ostateczności poprzez bezpośredni kontakt z Działem Obsługi Studenta.

 

Dotyczy Studentów wszystkich roczników.

Bardzo prosimy o bezwzględne dostosowanie się do wytycznych Zarządzenia.

Skip to content