KONSULTACJE PRACOWNIKÓW INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 – sesja poprawkowa 24.02.-01.03.2020 r.

 Nazwisko i Imię

Dzień Nr sali Godzina
mgr Adamczyk Grzegorz 27.02.2020 Rafako 10.30-11.15
mgr Biegus Izabela 27.02.2020 332,333 16.00-17.30
mgr Bonk Malgorzata 27.02.2020 320 15.00-15.45
dr hab. Cholewa Jarosław 27.02.2020 329 10.00-11.30
mgr Galiński Witold 25.02.2020
28.02.2020
J2 10.30-11.15
16.30-17.15
dr Gasilewski Jarosław 25.02.2020 Stadion PWSZ 14.15-15.45
dr hab. Groffik Dorota 28.02.2020 317 12.30-13.30
dr Grychtoł Sonia 26.02.2020 333

9.00-10.00

mgr Jendrysek Marek 24.02.2020 J10 11.00-12.00
mgr Jendrysek Jakub 24.02.2020 J10 10.00-11.00
mgr Janik Jan 26.02.2020 Stadion PWSZ 9.30-10.15
mgr Kania Elżbieta 27.02.2020 332.333 16.00-17.30
dr Kołodziej Wiesława 26.02.2020 331 9.00-10.00
dr Kosmol- Żok Agnieszka 26.02.2020 329 10.00-11.30
mgr Krużołek Piotr 25.02.2020 220c 11.00-11.45
dr Kunicki Marcin Pon-pt Godziny poranne Kryta pływalnia, 336
dr hab. Kurzbauer Roman 25.02.2020 226 10.15-11.00
mgr Liszka Magdalena 26.02.2020 226 8.30-9.15
mgr Lukoszek Janusz 27.02.2020 Kryta pływalnia 13.45-14.30
mgr Matuszek Barbara 04.25.02.2020 B202 15.20-16.05
dr Musioł Katarzyna 27.02.2020 226 16.00-16.45
dr Musioł Sebastian 27.02.2020 138 16.00-16.45
dr inż. Nowosielska- Swadźba Danuta 25,26.02.2020 329 10.00-11.30
mgr Ostrowska Agnieszka 24.02.2020 Kryta pływalnia 11.00-12.30
mgr Pierchała Sebastian 25.02.2020 J1 11.00-12.30
dr Samołyk Andrzej 28.02.2020 239 12.30-14.00
dr Sitko Błażej 27.02.2020 326 9.00-9.45
dr hab. Stanula Arkadiusz 24.02.2020 226, 220 c,
kryta pływalnia
8.00-8.45
dr hab. Świat Maciej 26.02.2020 320 14.15-15.00
mgr Toniarz Joanna 25.02.2020 J2 14.00-14.45
dr hab. Uher Ivan 28.02.2020 220c, 10.00-10.45
mgr Wachowski Grzegorz 28.02.2020 9.30-11.00
mgr Wacławczyk Dawid 25.02.2020 12.00-12.45
mgr Wawoczny Grzegorz 24.02.2020 220c 8.00-8.45
mgr Wiercińska Jolanta 26.02.2020 315 9.00-10.30
mgr Witkowski Miłosz 26.02.2020 226 12.00-13.30
mgr Wysoczańska-Skroban Beata 04.02.2020
24.02.2020
331 15.20-16.05
dr Zwolińska Danuta 25,26.02.202 336 10.00-11.30
mgr Żurawik Piotr 26.02.2020 J2 11.15-12.00