[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

Lista placówek z którymi PWSZ ma podpisane porozumienia w sprawie organizacji praktyk studenckich

 1. Publiczne Przedszkole nr 19 z oddziałami Integracyjnymi nr 19 w Wodzisławiu Śląskim
 2. Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu
 3. Zakład Karny w Raciborzu
 4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
 5. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu
 6. Szkoła Podstawopwa nr 18 w Raciborzu
 7. Gimnazjum nr 1 w Raciborzu
 8. Gimnazjum nr 3 w Raciborzu
 9. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kuźni Raciborskiej
 10. Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu
 11. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu
 12. Przedszkole nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu
 13. Areszt Śledczy w Kędzierzynie-Koźlu
 14. Zakład Poprawczy w Zawierciu
 15. Zakład Karny w Jastrzębiu Zdroju
 16. Zakład karny w Głubczycach
 17. Sąd Okregowy w Głubczyucach
 18. Centrum Młodziezowe PRZYSTAŃ w Raciborzu
 19. Starostwo Powiatowe w Wodzisłaiu Śląskim
 20. Urząd Miasta Rydułtowy
 21. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzieci, Młodziezy i Rodziny POMOCNA DŁOŃ w Raciborzu
 22. Muzeum w Raciborzu
 23. Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu
 24. Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie
 25. Starostwo Powiatowe w Raciborzu
 26. Urząd Gminy w Krzyżanowicach
 27. Urząd Miasta w Tychach
 28. Gimnazjum nr 2 w Głubczycach
 29. PZU Inspektorat w Rybniku
 30. Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalen ASK w Raciborzu
 31. Żłobek w Raciborzu
 32. Biuro Rachunkowe w Rybniku mgr Alina Strzałka
 33. Gminne Centrum Informacji w Pietrowicach Wielkich
 34. Młodziezowy Dom Kultury w Raciborzu
 35. Raciborskie Centru Kultury w Raciborzu
 36. Gimnazjum nr 2 w Raciborzu
 37. Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzycach
 38. Urząd Skarbowy w Raciborzu
 39. Staroswto Powaitowe w Rybniku
 40. Mieski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Rydułtowach
 41. Urząd Gminy w Nędzy
 42. Urząd Miasta w Pszowie
 43. Urząd Gminy Kornowac
 44. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej
 45. PZU Życie SA Oddział w Bielsku Białej
 46. Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w raciborzu
 47. Elektrownia „RYBNIK” S.A. w Rybniku
 48. Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Raciborzu
 49. Przedszkole nr 13 w Raciborzu
 50. Szkoła Podstawowa nr 25 w Zabrzu
 51. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego z siedzibą w Raciborzu
 52. Urząd Miasta w Piekarach Śląskich
 53. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku
 54. Zespół Ognisk Wychowawczych w Rybniku
 55. Specjalny Opśrodek Szkolno-Wychowawczy w Rybniku
 56. Dom Dziecka w Rybniku
 57. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku
 58. Urząd Miasta Knurów
 59. Urząd Skarbowy w Wodzisłwiu Śląskim
 60. Biuro rachunkowew Rybniku Beata Forajter
 61. Bank Gosppodarki Żywnościowej SA Oddział Regionalny w Katowicach
 62. Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju
 63. Archiwum Państwowe w Katowicach
 64. Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
 65. Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu Śląskim
 66. Urząd Gminy w Pilchowiach
 67. ING Bank Śląski S.A. Oddział w Rydułtowach
 68. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 69. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 w Tychach
 70. Szkoła Podstawowa nr 13 w Raciborzu
 71. Świetlica Dziecięco-Młodzieżowa ISKIERKA prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju dzielnicy Studzienna
 72. Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu
 73. Mieksi Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydułtowach
 74. Zespół Szkół nr 2 w Wodzisłaiu Śląskim
 75. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w Jastrzębiu Zdroju
 76. Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Śląski Oddział Regionalny w Częstochowie
 77. Prudnickie Centru Medyczne S.A. NZOZ w Prudniku
 78. Urząd Gminy w Gorzycach
 79. „PROMYK” Placówka Całodobowa dla Osób starszych i niepełnosprawnych w Pietrowicach Wielich
 80. Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu
 81. Ośrodek Pomocy Społecxznej w Jastrzębiu Zdroju
 82. PRE VAC Sp. Zo.o w Rogowie
 83. SGS-SERVICE SP. Zo.o w Raciborzu
 84. EURO BAN S.A. w Wodzisłaiu Śląskim
 85. ELEKTRO-STER SP. ZO.O W Raciborzu
 86. SGL CARBON S.A. w Raciborzu
 87. Przedsiębiorswto Projektowo-Wdrożeniowe KOLTECH w Raciborzu
 88. Raciborskie Media Ireneusz Burek i wspólnicy w Raciborzu
 89. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Dzielnicy Studzienna w Raciborzu
 90. Szkoła Podstawowa nr 4 w Raciborzu
 91. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pskowicach
 92. ZPC MIESZKO S.A. w Raciborzu
 93. MARGOMEDIA sp. Zo.o w Raciborzu
 94. Zespół Świetlic Opiekuńczo-Terapeutycznych w Krzanowicach
 95. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu
 96. Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe USTROŃ S.A. w Ustroniu
 97. SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
 98. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach
 99. Wielofunkcyjna Plaćówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pogrzebieniu
 100. Wydawnictwo NOWINY sp. Zo.o.z siedzibą w Raciborzu
 101. Przedszkole nr 12 w RaciborzuPowiatowa Poradnia Psychologicznao-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach
 102. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach
 103. Energetyka Solarna ensol sp. Zo.o w Raciborzu
 104. Poradnia psychologiczno-Pedagogiczna w Wodzisłaiu Śląskim
 105. ARMEX w Raciborzu
 106. Agencja Public Relations Adventure Media s.c. w Raciborzu
 107. Wydawnicwo PWSZ w Raciborzu
 108. Urząd Miasta Racibórz
 109. Miejski Zarząd Budynków w Raciborzu
 110. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku
 111. FIZJO-MED. s.c w Raciborzu
 112. Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka
 113. Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu
 114. Fabryka Obriabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej
 115. Biuro Poselskie Posła RP Henryka Siedlaczka
 116. Centru m Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku
 117. Centrum Zarządzania Nieruchomościami „DOMPLEX” w Raciborzu
 118. Bank Spółdzielczy w Głubczycach
 119. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu
 120. Uurząd Gminy w Gorzycach
 121. Urząd Miejski w Kietrzu
 122. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Przyjazny Dom” w Kuźni Raciborskiej
 123. Zespół Szkół w Gołkowicach
 124. Stowarzyszenie Bractwo Sorontar
 125. Wakacje Inaczej sp. Zo.o. w Rybniku
 126. Urząd Gminy L:yski
 127. Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalami DOM w Raciborzu
 128. NASZ DOM Maria Krzywolak w Raciborzu
 129. Pracownia Usług Budowlanych i Projektowych mgr inż.arch Magdalena Szczyrba w Raciborzu
 130. „KONSORCJUM MP” SP.ZO.O. w Raciborzu
 131. Spóldzielnia Mieszkaniowa NOWOCZESNA w Raciborzu
 132. PPU „PROSTYL” sp.zo.o. w Rybniku
 133. „ZAST-PPD” w Raciborzu
 134. Akademia Fitness w Raciborzu
 135. Adamus-Art w Rybniku
 136. Urząd Skarbowy w Rybniku
 137. Powiatowe Starostwo w Głubczycach
 138. Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej
 139. Raciborskie Centrum Opieki nad Dziećmi Sp. zo.o. w Raciborzu
 140. AFB Tłumaczenia we Wrocławiu
 141. KWK Rydułtowy- Anna
 142. Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju
 143. SUNEX S.A. w Raciborzu
 144. ROW-JAS Elektromechanika sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju
 145. CONCEPT AUTOMATIC  w Raciborzu
 146. Szkoła Podstawowa nr 3 w Raciborzu
 147. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Raciborzu
 148. Gimnazjum nr 5 w RaciborzuPubliczne Przedszkole nr 19 z oddziałami Integracyjnymi nr 19 w Wodzisławiu Śląskim
 149. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 w Rybniku
 150. Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Rybniku
 151. Szkoła Podstawowa nr 3 w Rydułtowach
 152. Gimnazjum Sportowe nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Rybniku
 153. Szkoła Podstawowa nr 2 w Głubczycach
 154. Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu
 155. Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach
 156. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Wodzisławiu Śląskim
 157. Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu Śląskim
 158. Przedszkole w Bieńkowicach
 159. IZOSERWIS. Izolacje Budowlane. Racibórz, u. Starowiejska 97
 160. RODE PROJECT. Racibórz, ul. Wileńska 17/2
 161. ACKEE GROUP. Maria Strzeduła. Racibórz ul. Solna 19/7
 162. PLANERGA sp. z o.o., Katowice
 163. Biuro Poselskie Gabrieli Lenartowicz w Raciborzu
 164. Urząd Miasta Wodzisław Śląski
 165. Gminne Centrum Kultury w Nędzy
 166. Urząd Gminy Bierawa
 167. Urząd Gminy Lubomia
 168. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
 169. PAMAR. Kornelia Chłapek. ul. Kołłątaja 2a, 44-337 Jastrzębie Zdrój
 170. Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Raciborzu
 171. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim
 172. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
 173. Szkoła Podstawowa w Jejkowicach
 174. Szpital Rejonowy w Raciborzu
 175. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju
 176. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
 177. Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach
 178. Centrum Zdrowia sp.zo.o. w Raciborzu
 179. Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim
 180. SALUS. Opieka domowa w Rybniku
 181. PANACEUM. Praktyka lekarza rodzinnego w Raciborzu
 182. NZOZ PROF MED. Usługi pielęgniarskie w Raciborzu
 183. Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku
 184. Hospicjum św. Józefa w Raciborzu
 185. Dom Pomocy Społecznej ZŁOTA JESIEŃ  w Raciborzu
 186. Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Siostry Maryi Niepokalanej w Raciborzu
 187. Dom Seniora BUK w Rudach
 188. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
 189. P.H.U. AKTYWNI w Rybniku
 190. Hotel-Restauracja Zamek w Chałupkach
 191. Hotel SPA LASKOWO W jankowicach
 192. Polska Izba Turystyki w Katowicach
 193. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu
 194. Śląska Izba Turystyki w Katowicach
 195. Agencja Turystyczna ZAWADZKIE  w raciborzu
 196. Biuro Podróży SIESTA w Raciborzu
 197. Centrum Informacji Turystycznej Ciesielska Travel w Raciborzu
 198. Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach
 199. Hotel RACIBOR w Raciborzu
 200. Hotel POLONIA w Raciborzu
 201. Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu
 202. Raciborskie Centrum Kultury
 203. PGL LP Nadleśnictwo Rudy Raciborskie
 204. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

  ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik

  tel. 32 422 24 46, 32 720 58 70

  fax 32 422 24 46

  P.H.U. AKTYWNI. Jacek Kluczniok

  ul. Jankowicka 9 44-200 Rybnik

  Tel. (32) 733 00 21

  Hotel-Restauracja Zamek. Adrian Wowra

  ul. Bogumińska 30

  47-460 Chałupki

  Tel. 32 419 69 44

  Hotel Spa LASKOWO

  47-430 Jankowice
  ul. Raciborska 62,

  tel.: 0 32 74 62 900
  600 391 900

  Polska Izba Turystyki
  Oddział Śląski
  ul. Korfantego 8

  40-004 Katowice
  tel. +48 32/ 253 85 75

  Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Zamkowa 4

  47-400 Racibórz

  tel. 32 415 37 17
  tel. 32 415 22 83 hala
  tel. 32 415 24 51 kemping
  kom. +48 504 663 623 – kemping

  ŚLĄSKA IZBA TURYSTYKI

  adres do korespondencji:
  ul. Mariacka 1,
  40-014 Katowice
  tel: +48 32 781 95 52

  AGENCJA TURYSTAYCZNA ZAWADZKIE

  BARBARA SZOTEK

  ul. Opawska 11

  47-400, Racibórz

  32 419 08 09

  Biuro Podróży SIESTA

  Magdalena Trawińska-Krawiec

  ul. Opawska 38

  47-400 Racibórz

  Tel. 32 740 92 00

  506 131 307

  Centrum Informacji Turystycznej

  Ciesielska Travel

  tel./fax +48 32 418 13 91
  tel +48 32 415 73 67
  tel. kom. 0 504 098 751

  Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy

  ul. Cysterska 4

  47-430 Rudy

  Tel. 32 410 33 11

  Hotel Racibor

  ul. Wojska Polskiego 25

  47-400 Racibórz

  Tel. +48 694 374 509

  Hotel POLONIA Racibórz

  pl. Dworcowy 16

  47-400  RACIBÓRZ

  tel./fax +48 32 4140270
  tel. kom. 572 178 858

  Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu

  ul. Zamkowa 2

  47-400 Racibórz

  tel. +48 32 414 02 33

  fax +48 32 414 02 33

  Raciborskie Centrum Kultury

  ul. Długa 2

  47-400 Racibórz

  tel. 032 415 72 39,

Skip to content