WOLONTARIAT

PRAKTYKI

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Krostoszowicach poszukuje osób do pomocy w prowadzeniu zajęć w świetlicy.

Praca wolontariusza polegałaby na pomocy w opiece nad dziećmi, uczestniczeniu w zajęciach początkowo jako obserwator, a z czasem jako współprowadzący. Do zadań wolontariusza należałaby także  pomoc w realizacji innych zadań świetlicy. Zajęcia w świetlicy odbywają się codziennie w godzinach od 11.30 -15.30.

Chętnie nawiążemy współpracę ze studentami i absolwentami pedagogiki, resocjalizacji a także ze studentami posiadającymi zdolności artystyczne.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 032 4727923 w godzinach od 11.00 – 16.00.

Skip to content