ODBIÓR DECYZJI ADMINISTARCYJNYCH

DOT. ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Studenci, którzy składali na semestr zimowy roku akademickiego 2015/2016 wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej tj :

  • stypendium socjalne,
  • specjalne dla niepełnosprawnych

PROSZENI SĄ O OSOBISTE ODEBRANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH ZA OKAZANIEM DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

w nieprzekraczalnym terminie od 28.10.2015r. (od godz. 10.00) do dnia 02.11.2015r.

                      

     Z uwagi na konieczność dokonania zmian w planie rzeczowo – finansowym na 2015r., podania na stypendia rektora dla najlepszych studentów zostaną rozpatrzone po zaakceptowaniu wniosku Komisji Stypendialnej do Senatu Uczelni tj. po 05.11.2015r.

Komunikat w sprawie odbioru decyzji w spawie w/w świadczeń zostanie podany do wiadomości w odrębnym terminie.                                 

                                  Przewodniczący Komisji Stypendialnej

PWSZ w Raciborzu

dr Estera Jasita

Skip to content