Racibórz, dn. 28.08.2015r.

Komunikat dot. składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2015/2016

Studentów zainteresowanych złożeniem wniosku o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2015/2016 informujemy, iż termin składania podań ustala się nieprzekraczalnie do dnia 18.09.2015r.  Jednocześnie informujemy, iż wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą opiniowane przez Senat Uczelni.

Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Naszej Uczelni pod adresem jak niżej:

https://student.pwsz.raciborz.edu.pl/index.php/pomoc-materialna/druki-do-pobrania.html

bądź na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz ze szczegółową informacją o szczegółowych kryteriach ich przyznawania pod adresem jak niżej:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2015-2016.html

Wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia należy składać w pokoju 132 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

Skip to content