Rok/

Semestr

studiów

 

Przedmiot

Egzaminator Data Godzina Nr sali Forma egz.
I / 1

Matematyka

Dr hab. Andrzej Sładek 28.01.2016r. 9.00 B202 pisemny
II / 3 Mechanika budowli Dr inż. Norbert Buba 25.01.2016r. 10.30 A320 pisemny

 

Fizyka budowli Dr inż. Jan Antoni Rubin 02.02.2016r.  9.00 G111 pisemny
Projektowanie urbanistyczne Dr inż. arch. Wiesław Olejko 26.01.2016r. 10.00 G111 pisemny
III/5 Podstawy planowania miast Prof. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk 26.01.2016r. 12.00 G302 pisemny
Projektowanie urbanistyczne Prof. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk 27.01.2016r. 9.00 G302 pisemny
IV/7

Konstrukcje budowlane

Mgr inż. Andrzej Kuc

27.01.2016r. 14.00 G302 pisemny
Wybrane zagadnienia planowania przestrzennego Prof. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk 26.01.2016r. 13.30 G302

pisemny

Skip to content