Kierunek : Automatyka i Robotyka

Rok/

Semestr

studiów

Przedmiot

Egzaminator

Data Godzina Nr sali Forma egz.
I / 1 Matematyka ogólna dr hab. Andrzej Sładek 28.01.2016 r. 9.00 B 202 Pisemny
Fizyka ogólna dr Romulad Awsiuk 1.02.2016 r. 10.00 – 12.00 A 324 ustny
Mechanika ogólna dr inż. Norbert Buba 25.01.2016 r. 9.00
II / 3 Matematyka ogólna dr hab. Andrzej Sładek 28.01.2016 r. 9.00 B 202 Pisemny
Podstawy automatyki i teorii sterowania dr hab. inż. Włodzimierz Stanisławski 4.02.2016 r. 10.00
III/5 Teoria systemów i sygnałów dr inż. Małgorzata Kuchta 13.01.2016 r.

27.01.2016 r.

9.40

10.00

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA
Programowanie maszyn i systemów wytwórczych (AP) dr hab. inż. Andrzej Baier 26.01.2016 r. 10.00
STEROWNIKI LOGICZNE
Programowanie sterowników PLC (I) dr inż. Wacław Banaś 26.01.2016 r. 10.00
IV/7 Inteligentne domy Dr inż. Andrzej Kowolik 20.01.2016 r. 10.00
Skip to content