Rok studiów

Przedmiot

Egzaminator

Data Godzina Nr Sali Forma egzaminu
I WF Historia wychowania dr Ludmiła Nowacka  27-01-2016  10,30  A pisemny
II

WF

Fizjologia dr Danuta Nowosielska – Swadźba pisemny
Biomechanika dr Norbert Buba  27-01-2016 9,00 A pisemny
Edukacja zdrowotna dr Ilona Gembalczyk  26-01-2016  10,00  A pisemny
Historia kultury fizycznej dr hab. Piotr Olender ustny/

pisemny

III

Specjalność:

Odnowa Biologiczna

Teoria i metodyka sportów zespołowych dr Władysław Szyngiera pisemny
Fizjoterapia w odnowie biologicznej z balneoterapią dr Andrzej Samołyk  25-01-2016 8,00  A pisemny
Masaż klasyczny dr Andrzej Samołyk  25-01-2016  11,00  A pisemny
Odnowa biologiczna w sporcie i rekreacji dr Marek Sroka  27-01-2016  9,00  A pisemny
III

Specjalność:

Instruktorsko – Trenerska

Teoria i metodyka sportów zespołowych dr Władysław Szyngiera pisemny
Fizjologia wysiłku fizycznego dr Danuta Nowosielska – Swadźba pisemny
III

Specjalność:

Wychowanie Fizyczne w Szkole

Teoria i metodyka sportów zespołowych dr Władysław Szyngiera pisemny
Fizjologia wysiłku fizycznego dr Danuta Nowosielska – Swadźba pisemny
Rodzaj zajęć Gimnastyka Korekcyjno – Kompensacyjna
Elementy odnowy biologicznej dr Marek Sroka  27-01-2016 9,00  A pisemny
Patomechanika wad postawy dr Danuta Zwolińska  25-01-2016  9,00 A pisemny
Skip to content