Rok/

Semestr

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Nr sali

 

Forma egz.

I / 1 Matematyka Dr hab. Andrzej Sładek 15.02.2016r. 9.00 A332 pisemny
II / 3 Mechanika budowli Dr inż. Norbert Buba  ————–  ————  ——– pisemny

 

  Fizyka budowli Dr inż. Jan Antoni Rubin 16.02.2016r. 9.00 G111 pisemny
  Projektowanie urbanistyczne Dr inż. arch. Wiesław Olejko  15.02.2016r. 9.00
 G205 pisemny
III/5 Podstawy planowania miast Prof. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk 16.02.2016r. 12.00 G302 pisemny
Projektowanie urbanistyczne Prof. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk 17.02.2016r. 9.00 G302 pisemny
IV/7 Konstrukcje budowlane Mgr inż. Andrzej Kuc  ———–  ———-  ——- pisemny
Wybrane zagadnienia planowania przestrzennego Prof. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk 16.02.2016r. 13.30 G302 pisemny

 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

Studia stacjonarne – semestr zimowy

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

(15.02.2016 r. – 21.02.2016 r.)

Kierunek : Architektura

Skip to content