PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

                                    Studia stacjonarne – semestr letni

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

(13.06.2016 r. – 26.06.2016 r.)

Kierunek : Architektura

Rok/

Semestr

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Nr sali

 

Forma egz.

I / 2 Geometria wykreślna Dr inż. arch. Jolanta Tofil 21.06.2016r. 9.00-12.00 G202 pisemny
Budownictwo ogólne Mgr inż. arch. Michał Dąbek 13.06.2016r. 11.00-13.00 G111 pisemny
Podstawy urbanistyki Prof. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk 15.06.2016r. 10.00-11.30 G202 pisemny
II / 4 Język angielski Mgr Joanna Marchwiak

Mgr Małgorzata Skwarecka

14.06.2016r. 9.00-10.00,

10.00-11.00

A227

A219

pisemny/

ustny

Instalacje budowlane Dr inż. Magdalena Czopowska-Lewandowicz 21.06.2016r. 10.00-11.30 G302 pisemny
Projektowanie urbanistyczne Prof. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk 15.06.2016r. 11.30-13.00 G202 pisemny
Historia architektury powszechnej Dr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak 23.06.2016r. 9.00 A339 pisemny
III/6 Organizacja procesu inwestycyjnego Dr inż. arch. Janusz Faron „0” 9.06.2016r.

„1” 16.06.2016r.

15.30-16.30 G305 pisemny
Prawo budowlane i urbanistyczne Dr inż. arch. Henryk Zubel 22.06.2016r. 10.00-11.30 G201 pisemny
Projektowanie urbanistyczne Prof. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk 15.06.2016r. 13.00-14.30 G202 pisemny

 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

                                    Studia stacjonarne – semestr letni

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

(12.09.2016 r. – 23.09.2016r.)

Kierunek : Architektura

Rok/

Semestr

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Nr sali

 

Forma egz.

I / 2 Geometria wykreślna Dr inż. arch. Jolanta Tofil 20.09.2016r. 9.00-12.00 G202 pisemny
Budownictwo ogólne Mgr inż. arch. Michał Dąbek 19.09.2016r. 11.00-13.00 G111 pisemny
Podstawy urbanistyki Prof. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk 22.09.2016r. 10.00-11.30 G202 pisemny
II / 4 Język angielski Mgr Joanna Marchwiak

Mgr Małgorzata Skwarecka

23.09.2016r. 9.00-10.00,

10.00-11.00

A227

A219

pisemny/

ustny

Instalacje budowlane Dr inż. Magdalena Czopowska-Lewandowicz 20.09.2016r. 10.00-11.30 G302 pisemny
Projektowanie urbanistyczne Prof. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk 22.09.2016r. 11.30-13.00 G202 pisemny
Historia architektury powszechnej Dr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak 30.06.2016r. 9.00 A339 pisemny
III/6 Organizacja procesu inwestycyjnego Dr inż. arch. Janusz Faron 14.09.2016r. 15.30-16.30 G305 pisemny
Prawo budowlane i urbanistyczne Dr inż. arch. Henryk Zubel 21.09.2016r. 10.00-11.30 G201 pisemny
Projektowanie urbanistyczne Prof. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk 22.09.2016r. 13.00-14.30 G202 pisemny

 

Skip to content