[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

 

KOMUNIKAT

dot. progu dochodu uprawniającego do stypendium socjalnego w roku akademickim 2016/2017

        W związku z Zarządzeniem nr 69/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 29 czerwca 2016r. ustala się próg dochodu netto na  osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium  socjalne w roku akademickim 2016/2017 w wysokości nie przekraczającej 800 zł netto / na 1osobę w rodzinie.

 

Racibórz, dn. 04.07.2016r.

Skip to content