[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

Zapraszamy absolwentów kierunku FILOLOGIA, specjalność: f. angielska, f. germańska i f. słowiańska, po odbiór dyplomów ukończenia studiów.
Dyplomy można odebrać w dniach 20 – 29 lipca w sekretariacie Instytutu Studiów Edukacyjnych i Sztuki (pokój A 231 – I piętro) w godz. 8.00 – 15.00.

Skip to content