[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem spotkań dla pierwszego roku. Przypominamy, że uczestnictwo w nich jest obowiązkowe.

Instytut  Architektury (IA)  – 21 września 2018 r. (piątek)

Kierunek  Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych  godz. 11.00

sala 110 Budynek G (ul. Łąkowa 31)


Instytut Neofilologii (IN) 25 września 2018 r. (wtorek)

Specjalność  Filologia angielska                                              godz. 13.00         sala B 202            I piętro

Specjalności  Język angielski, Język niemiecki                  godz. 15.30         sala B 202            I piętro

Specjalności  Filologia czeska                                                    godz. 15.30         sala B 202            I piętro 


Instytut Studiów Edukacyjnych  (ISE) – 28 września 2018 r.(piątek)

Specjalność Pedagogika resocjalizacyjna                            godz.12.00          sala A 217            I piętro

Specjalność  Edukacja elementarna                                       godz.12.00          sala A 217            I piętro


Instytut Studiów Społecznych   (ISS) – 28 września 2018 r.(piątek)

Kierunek  – Administracja                                                          godz. 16.00         sala A 340           II piętro

Kierunek – Bezpieczeństwo państwa                                   godz. 16.45         sala  A 340            II piętro 


Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia  (IKFiZ) –  28 września 2018 r. (piątek)

Kierunek  Wychowanie fizyczne                                             godz. 14.00         sala A 138            parter

Kierunek  Turystyka i rekreacja                                              godz. 12.00         sala A 138           parter

Kierunek  Pielęgniarstwo                                                          godz. 10.00         sala A 138            parter


Instytut Techniki (ITech) – 28 września 2018 r. (piątek)

Kierunek  Automatyka i robotyka                                          godz.15.30          sala B 202            I piętro


 Instytut  Architektury (IA)  – 1 października 2018 r. (poniedziałek)

Kierunek  Architektura                                                                godz.9.00            sala 110 Budynek G (ul. Łąkowa 31)


Zajęcia dydaktyczne wg planów zajęć od dnia 1 października 2018 r. (tj. poniedziałek – 40 tydzień roku (P)*

 

*W planach zajęć oznaczenia (N), (P) wskazują na tydzień w którym realizowany jest przedmiot: (N) – tygodnie  nieparzyste, (P) – tygodnie parzyste. Kolejność tygodni zgodnie z numeracją  w kalendarzach.

Skip to content