[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

 

ODBIÓR DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH DOT. ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 

Studenci, którzy składali na semestr zimowy roku akademickiego 2015/2016 wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej tj :

  • stypendium socjalne,
  • stypendium specjalne dla niepełnosprawnych,
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  • jednorazowe zapomogi,

PROSZENI SĄ O OSOBISTE ODEBRANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH ZA OKAZANIEM DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

w nieprzekraczalnym terminie od 25.10.2016r. do dnia 28.10.2016r.

(w godz. od 10.00 do 14.00, w piątek do 15.30)

   

 

 

 

Sporządził: Dział Obsługi Studenta- Referent Anna Czekała, dn. 24.10.2016r.

Skip to content