[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

W związku z trwającą procedurą odwoławczą, wypłata STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW dla wszystkich kierunków studiów zostaje wstrzymana do wyjaśnienia.

Pozostałe przyznane świadczenia tj. STYPENDIA SOCJALNE oraz SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zostaną wypłacone zgodnie z Regulaminem Pomocy Materialnej PWSZ w Raciborzu do 20.11.2016r.

 

Przewodniczący Komisji Stypendialnej PWSZ w Raciborzu

 dr Estera Jasita

 

Racibórz, dn. 16.11.2016r.

Skip to content