[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

HARMONOGRAM
LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ (7 – 30.06.2017)
I SESJI POPRAWKOWEJ (11 – 17.09.2017)

FILOLOGIA ANGIELSKA

Rok Przedmiot Egzaminator Data egzaminu Godz. Numer sali Forma egzaminu

I

Praktyczna nauka języka angielskiego dr Patrycja Nosiadek 12.06.2017 8.00
11.00
B 202
B 309, 312
pisemny
ustny
11.09.2017 9.00 B 309 pisemny
ustny
Historia literatury angielskiej
i amerykańskiej
dr Daniel Vogel 13.06.2017 9.00 B 211 pisemny
12.09.2017 9.00 B 211 pisemny
Praktyczne aspekty językoznawstwa dr Monika Porwoł 8.06.2017 12.00 B 211 pisemny
14.09.2017 12.00

B 211

pisemny
Praktyczne aspekty literaturoznawstwa dr Katarzyna Rybińska 7.06.2017 9.00 B 202 pisemny
15.09.2017 9.00 B 211 pisemny

II

Praktyczna nauka języka niemieckiego mgr Alina Zimna 7.06.2017 10.00
13.00
A 223 pisemny
ustny
14.09.2017 10.00 A 223 pisemny
ustny
Praktyczna nauka języka rosyjskiego dr Emilia Wojtczak 7.06.2017 10.00 B 204 pisemny
ustny
14.09.2017 10.00 B 204 pisemny
ustny
Historia literatury angielskiej
i amerykańskiej
dr hab. Paweł Marcinkiewicz 19.06.2017 10.00 B 202 ustny
13.09.2017 10.00 B 211 pisemny ustny

Moduł do wyboru: Kształcenie pedagogiczne – dodatkowo:

II

Psychologia prof. dr hab. Władysław Łosiak 13.06.2017 12.00 A 227 pisemny
12.09.2017 11.30 A 237 ustny
Skip to content