[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

HARMONOGRAM
LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ (7 – 30.06.2017)
I SESJI POPRAWKOWEJ (11 – 17.09.2017)

FILOLOGIA GERMAŃSKA

Rok

Przedmiot

Egzaminator Data egzaminu Godz. Numer sali Forma egzaminu

II

Praktyczna nauka języka angielskiego mgr Joanna Marchwiak 7.06.2017 10.00
13.00
A 224 pisemny
ustny
14.09.2017 10.00 A 224

pisemny
ustny

Historia literatury niemieckojęzycznej dr Estera Jasita 12.06.2017 14.00 B 204 ustny
12.09.2017 14.00 B 204

ustny

Skip to content