[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

HARMONOGRAM
LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ (7 – 30.06.2017)
I SESJI POPRAWKOWEJ (11 – 17.09.2017)

JĘZYK ANGIELSKI

 

Rok Przedmiot Egzaminator Data egzaminu Godz. Numer sali Forma egzaminu
I Praktyczna nauka języka angielskiego mgr Małgorzata Skwarecka 8.06.2017

9.06.2017

16.00

16.00

B 202 – gr.1,2
B 211 – gr.3,4
B 309 – gr. 1
B 311 – gr. 2
B 312 – gr. 3
A 320 – gr. 4
pisemny

ustny

16.09.2017 9.00 A 221 pisemny
ustny
Historia literatury angielskiej i amerykańskiej dr Daniel Vogel 23.06.2017 16.00 B 202 pisemny
13.09.2017 16.00 B 202 pisemny
Praktyczne aspekty językoznawstwa dr Monika Porwoł 22.06.2017 16.00 B 211 pisemny
14.09.2017 16.00 B 211 pisemny
Praktyczne aspekty
literaturoznawstwa
dr Katarzyna Rybińska 10.06.2017 9.00 B 202 pisemny
15.09.2017 16.00 B 202 pisemny
Skip to content