[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

HARMONOGRAM
LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ (7 – 30.06.2017)
I SESJI POPRAWKOWEJ (11 – 17.09.2017)

JĘZYK NIEMIECKI

Rok Przedmiot Egzaminator Data egzaminu Godz. Numer sali Forma egzaminu
I Praktyczna nauka języka niemieckiego mgr Sonia Ciupke 8.06.2017
9.06.2017
16.00
16.00
A 217
B 204, 214
pisemny
ustny
16.09.2017 9.00 B 211 pisemny
ustny
Historia literatury niemieckojęzycznej dr Estera Jasita 22.06.2017 16.00 B 202 pisemny
15.09.2017 16.00 B 211 pisemny
Praktyczne aspekty językoznawstwa dr Emilia Wojtczak 23.06.2017 16.00 B 211 pisemny
11.09.2017 15.00 B 209 pisemny
Praktyczne aspekty
literaturoznawstwa
dr Estera Jasita 10.06.2017 9.00 B 211 pisemny
13.09.2017 16.00 B 211 pisemny
Skip to content