[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

Poniżej znajduje się opis zakresu dokumentów wymaganych do wniosków na stypendia, obowiązujące w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018. Godziny przyjmowania stron zostaną podane w odrębnym komunikacie.

WYMAGANE D-TY DO WNIOSKÓW NA STYPENDIA na sem.zim. 17-18

opracowała: Anna Czekała, dn. 01.06.2017r.

tel.: 415 50 20 wew. 195

Skip to content