[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

KOMUNIKAT

dot. progu dochodu uprawniającego do stypendium socjalnego w roku akademickim 2017/2018

 

 W związku z Zarządzeniem nr 43/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 8 czerwca 2017 r. ustala się próg dochodu netto na  osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium  socjalne w roku akademickim 2017/2018 w wysokości nie przekraczającej 900 zł netto / na 1osobę w rodzinie.

 

dodano, dn. 03.07.2017r. Anna Czekała

Skip to content