[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]
Grupa 1
Kształcenie
pedagogiczne
Grupa 2
Kształcenie
translatorskie
Grupa 3
Kształcenie
biznesowe
numer indeksu numer
poprzedniej grupy
numer indeksu numer
poprzedniej grupy
numer indeksu numer
poprzedniej grupy
9747

13305

14000

13291

13877

13889

13882

13888

2

1

2

1

2

2

2

2

13306

13309

13297

13300

13887

13296

13294

13293

1

1

1

1

2

1

2

2

14022

13881

13311

13310

13885

13876

13292

1

2

1

1

2

2

1

Skip to content