[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

Poniżej podajemy informację, o wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego za 2016r. (na potrzeby stypendium socjalnego).

Przypominamy, że wskazany dochód należy przemnożyć przez ilość ha przeliczeniowych, co będzie stanowiło roczny dochód netto, który należy następnie podzielić przez 12 m-cy oraz ilość członków rodziny wykazanych we wniosku.

Komunikat jest zgodny z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 22.09.2017r.

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2017-18

 

Sporządzono: Anna Czekała, dn. 22.09.2017r.

Skip to content