[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

 KOMUNIKAT DOT. WNIOSKÓW NA STYPENDIA

 W związku z nieznaczną ilością złożonych wniosków na stypendia socjalne (dot. wyłącznie stypendiów przyznawanych ze względu na dochód w rodzinie studenta), decyzją władz uczelni przedłuża się termin składania w/w podań ostatecznie do dnia 17.10.2017r. (wg godzin urzędowania Referatu ds. Socjalnych).

 W/w termin jest ostateczny i nie zostanie ponownie przedłużony !!!

Pozostałe wnioski na stypendia rektora oraz specjalne dla osób niepełnosprawnych będą przyjmowane bez zmian w terminie ostatecznym tj. do dnia 13.10.br. do godz. 15.30.

 

 Sporządziła: Anna Czekała, dn. 11.10.2017 r.

 

 

Skip to content