[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

Studenci, którzy składali na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej tj :

  • stypendium socjalne,
  • stypendium specjalne dla niepełnosprawnych,
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  • jednorazowe zapomogi,

PROSZENI SĄ O OSOBISTE ODEBRANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH ZA OKAZANIEM DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

w nieprzekraczalnym terminie od 27.10.2017r. do dnia 02.11.2017r.

w godzinach urzędowania Referatu ds. Socjalnych: pn. – czw. 8.00 – 13.30, pt. 10.00 – 15.30

 

dodano: Dział Obsługi Studenta- Referent Anna Czekała, dn.26.10.2017 r.

Skip to content