[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

TERMINY EGZAMINÓW W SESJI ZIMOWEJ (29 stycznia – 4 lutego 2018 roku)
I  SESJI POPRAWKOWEJ (12 –18 lutego 2018 roku)

Rok Przedmiot Egzaminator Data egzaminu Data ogłoszenia wyników
i wpisu
Godz. Numer sali Forma egzaminu
II Praktyczna nauka języka czeskiego dr Justyna Pietrzykowska 29.01.2018 29.01.2018 15:00 B 311 pisemny
i ustny
12.02.2018 12.02.2018 14:00 B 213 pisemny
i ustny
Historia literatury czeskiej dr Joanna Maksym-Benczew 30.01.2018 30.01.2018 16.00 B 211 ustny
13.02.2018 13.02.2018 16.00 B 213 ustny
Skip to content