[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

TERMINY EGZAMINÓW W SESJI ZIMOWEJ (29 stycznia – 4 lutego 2018 roku)
I  SESJI POPRAWKOWEJ (12 –18 lutego 2018 roku)

Rok Przedmiot Egzaminator Data egzaminu Data ogłoszenia wyników
i wpisu
Godz. Numer sali Forma egzaminu
III Praktyczna nauka języka niemieckiego dr Renata Sput 29.01.2018 29.01.2018 15.30 B 204 pisemny/
ustny
12.02.2018 12.02.2018 15.30 B 204 pisemny/
ustny
KSZTAŁCENIE BIZNESOWE
Translatoryka i edycja tekstu dr Renata Sput 2.02.2018 2.02.2018 15.30 B 204 pisemny
16.02.2018 16.02.2018 15.30 B 204 pisemny
Język administracji
i biznesu
dr Emilia Wojtczak 31.01.2018 31.01.2018 15.00 B 204 pisemny
14.02.2018 14.02.2018 15.00 B 209 pisemny
Terminologia ekonomiczna i prawnicza dr Paweł Strózik 30.01.2018 30.01.2018 15.00 B 311 pisemny
13.02.2018 13.02.2018 15.00 B 311 pisemny
Skip to content