[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]
[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

TERMINY EGZAMINÓW W SESJI ZIMOWEJ (29 stycznia – 4 lutego 2018 roku)
I  SESJI POPRAWKOWEJ (12 –18 lutego 2018 roku)

Rok Przedmiot Egzaminator Data egzaminu Data ogłoszenia wyników
i wpisu
Godz. Numer sali Forma egzaminu
II Gramatyka opisowa języka angielskiego dr Ewa Gieroń-Czepczor 1.02.2018 2.02.2018 11.00 B 202 pisemny
15.02.2018 15.02.2018 10.00 B 214 pisemny
III Praktyczna nauka języka angielskiego dr Katarzyna Rybińska 31.01.2018 2.02.2018 9.30 B 202 pisemny
2.02.2018 2.02.2018 9.30 B 310
B 312
B 313
ustny
14.02.2018 14.02.2018 9.30  B 211 pisemny/ustny
KSZTAŁCENIE PEDAGOGICZNE
Pedagogika dr Jolanta Gabzdyl 29.01.2018 29.01.2018 14.00 A 220b ustny
16.02.2017 16.02.2017 14.00 A 220b ustny
KSZTAŁCENIE TRANSLATORSKIE
Translatoryka i edycja tekstu dr Joanna Bielewicz-Kunc 1.02.2018 12.02.2018 10.00 B 311 pisemny
16.02.2018 20.02.2018 10.00 B 311 pisemny
Translatoryka tekstu artystycznego dr hab. Paweł Marcinkiewicz 29.01.2018 29.01.2018 10.00 B 204 ustny
12.02.2018 12.02.2018 10.00 B 204 ustny
KSZTAŁCENIE BIZNESOWE
Translatoryka i edycja tekstu dr Joanna Bielewicz-Kunc 1.02.2018 12.02.2018 10.00 B 311 pisemny
16.02.2018 20.02.2018 10.00 B 311 pisemny
Język administracji
i biznesu
dr Monika Porwoł 29.01.2018 29.01.2018 10.00 B 311 ustny
12.02.2018 12.02.2018 10.00 B 311 ustny
Terminologia ekonomiczna i prawnicza dr Daniel Vogel 30.01.2018 1.02.2018 9.00 B 211 pisemny
13.02.2018 15.02.2018 9.00 B 211 pisemny

 

Skip to content