[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU
Studia stacjonarne – semestr zimowy
HARMONOGRAM EGZAMINÓW (29.01.2018 r. – 04.02.2018 r.)

Kierunek : Automatyka i Robotyka

 

Rok
semestr

Przedmiot

 

Egzaminator

 

 

Data

 

Godzina

 

Nr sali

 

Forma egz.

I / 1 Matematyka ogólna dr Irena Wistuba (gr.I)

 

29.01.2018 12.00 – 13.30 339 Pisemny
dr Grażyna Łydzińska (gr. II)

 

 03.02.2018  12.00  
Fizyka ogólna dr Romuald Awsiuk (gr. I)

 

31.01.2018 9,00   Ustny / pisemny
mgr Michał Kondys (gr. II)

 

04.02.2018 8:30 – 11:30 320
Mechanika ogólna dr inż. Norbert Buba 30.01.2018 15.00 – 17.00 217/202 pisemny
II / 3 Matematyka ogólna dr Irena Wistuba (gr.I)

 

29.01.2018 10.30 – 12.00 339 Pisemny
dr Grażyna Łydzińska (gr. II)

 

03.02.2018 10.00 339
  Podstawy automatyki i teorii sterowania dr hab. inż. Włodzimierz Stanisławski 01.02.2018 10,00 339 pisemny
III/5 Teoria systemów i sygnałów dr inż. Małgorzata Kuchta 27.01.2018

02.02.2018

16,30

16,00

301

320

pisemny
  Programowanie maszyn i systemów wytwórczych (AP) dr hab. inż. Andrzej Baier 04.02.2018 9,00 301 pisemny
IV/7 Systemy MEMS dr hab. inż. Andrzej Harlecki 29.01.2018 r. 16.00-19.00 202 pisemny

 

Skip to content