[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

ODBIÓR DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH DOT. ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ

 

Studenci, którzy składali na semestr letni roku akademickiego 2017/2018 wnioski  o przyznanie świadczeń pomocy materialnej tj :

  • stypendium socjalne,
  • stypendium specjalne dla niepełnosprawnych,
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  • jednorazowe zapomogi,

 

PROSZENI SĄ O OSOBISTE ODEBRANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH ZA OKAZANIEM DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

w nieprzekraczalnym terminie od 19.02.2018r. do dnia 26.02.2018r.

w godzinach urzędowania Referatu ds. Socjalnych:

pn. – czw. 8.00 – 13.30,

pt. 10.00 – 15.30

 

 Sporządził: Dział Obsługi Studenta- Referent Anna Czekała, dn.16.02.2018 r.

Skip to content