[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

Język angielski
mgr Katarzyna Stadnik 18.06.2018 r. godz. 10.00 pisemny, godz. 13.00 ustny sala 225
mgr Joanna Marchwiak 18.06.2018 r. godz. 10.00 pisemny, godz. 13.00 ustny sala 224
mgr Iweta Draszczyk 18.06.2018 r. godz. 10.00 pisemny, godz. 13.00 ustny sala 222
mgr Katarzyna Chłosta 18.06.2018 r. godz. 10.00 pisemny, godz. 13.00 ustny sala 227, grupa weekendowa 23.06.2018 r. godz. 10.00 sala 312
Język niemiecki
mgr Alina Zimna 18.06.2018r. godz. 10.00 pisemny, godz. 13.00 ustny sala 223
Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE- dr hab. Rafał Riedel gr I. 22.06.2018 r. godz. 9.00 sala 224 ustny, gr. II 22.06.2018 r. godz. 16.00 sala 224
ustny
System bezpieczeństwa narodowego mgr inż. Tomasz Pielczyk gr. I 21.06.2018r. godz. 16.00 sala 331 pisemny, gr. II 24.06.2018 r. godz. 9.00 sala 331 pisemny
Polityka bezpieczeństwa – dr hab. Rafał Riedel gr. I 22.06.2018 r. godz. 11.00 sala 224 ustny, gr II 22.06.2018 r. godz. 16.00 sala 224 ustny

Skip to content