[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

Logistyka i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych – mgr Krzysztof Szydłowski gr. I 19.06.2018 r. godz. 17.15 sala 340 pisemny , gr. II 22.06.2018 r. godz. 17.00 sala 340 pisemny
Ochrona praw człowieka – mgr Jacek Lewicki gr. I 25.06.2018 r. godz. 15.30 sala 339 ustny, gr. II 24.06.2018 r. godz. 9.00 sala 339 ustny
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych – dr Łukasz Karaś gr. I 29.06.2018 r. godz. 14.00 sala 324 ustny, gr. II 29.06.2018 r. godz. 16.00 sala 324 ustny
Zwalczanie terroryzmu – dr Joanna Stojer-Polańska gr. I 22.06.2018 r. godz. 15.00 sala 331ustny, gr. II 23.06.2018 r. godz. 9.00 sala 331 ustny

Skip to content