[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

Studia stacjonarne – semestr letni

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

(18.06.2018 r. – 01.07.2018 r.)

Kierunek : Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 

Rok/

Semestr

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Nr sali

 

Forma egz.

I / 2 Historia sztuki z elementami antroposfery dr Barbara Piechaczek 25.06.2018r. 13.30-16.00 A238 ustny
Pedagogika dr Jolanta Gabzdyl 21.06.2018r. 14.30 A220b ustny
Psychologia rozwojowa prof. dr hab. Władysław Łosiak 22.06.2018r. 11.00 A217 pisemny
Dydaktyka ogólna dr Henryk Fojcik 19.06.2018r. 10.00 K206 ustny
II / 4 Historia sztuki z elementami antroposfery dr Barbara Piechaczek 25.06.2018r. 9.00-12.00 A238 ustny
Dydaktyka edukacji plastycznej dr Henryk Fojcik 21.06.2018r. 10.00 K206 ustny
Język angielski mgr Joanna Marchwiak 19.06.2018r. 9.00-11.00

13.00

224 pisemny/

ustny

 

 

 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

Studia stacjonarne – semestr letni

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

(10.09.2018 r. – 14.09.2018 r.)

Kierunek : Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 

Rok/

Semestr

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Nr sali

 

Forma egz.

I / 2 Historia sztuki z elementami antroposfery dr Barbara Piechaczek        
Pedagogika dr Jolanta Gabzdyl 13.09.2018r. 15.30 A220b ustny
Psychologia rozwojowa prof. dr hab. Władysław Łosiak 14.09.2018r. 11.00 A219 pisemny
Dydaktyka ogólna dr Henryk Fojcik        
II / 4 Historia sztuki z elementami antroposfery dr Barbara Piechaczek        
Dydaktyka edukacji plastycznej dr Henryk Fojcik        
Język angielski mgr Joanna Marchwiak 13.09.2018r. 10.00 224 pisemny/

ustny

Skip to content