[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

 

Rok akademicki: 2017/2018
Kierunek: FILOLOGIA
Specjalność: Filologia angielska
Tryb: stacjonarny
Rok Przedmiot Egzaminator Data egzaminu Data ogłoszenia wyników
i wpisu
Godz. Numer sali Forma egzaminu
I Praktyczna nauka języka angielskiego

 

dr Rachael Sumner

mgr Marzena Kraszewska

27.06.2018 9:00 B 211 pisemny
27.06.2018 12:30 B 211

B 313

ustny
12.09.2018 poprawkowy
Praktyczne aspekty językoznawstwa dr Monika Porwoł 25.06.2018 13:00 B 202 pisemny
10.09.2018 13:00 B 202 pisemny poprawkowy
Praktyczne aspekty literaturoznawstwa dr Katarzyna Rybińska 22.06.2018 9:30 B 211 pisemny
14.09.2018 9:30 B 202 pisemny poprawkowy
Historia literatury angielskiej

i amerykańskiej

dr Daniel Vogel 19.06.2018 10:00 B217 pisemny
13.09.2018 10:00 B 211 pisemny poprawkowy

 

Rok Przedmiot Egzaminator Data egzaminu Data ogłoszenia wyników
i wpisu
Godz. Numer sali Forma egzaminu
II Praktyczna nauka języka niemieckiego

 

mgr Alina Zimna

 

18.06.2018 10:00 A 223 pisemny
18.06.2018 13:00 A 223 ustny
Psychologia

 

prof. dr hab. Władysław Łosiak 22.06.2018 15:30 A 340 pisemny
14.09.2018 10:00 A 219 poprawkowy
Historia literatury angielskiej i amerykańskiej dr hab. Paweł Marcinkiewicz 18.06.2018 10:00 B 204 ustny
10.09.2018 12:00 B 204 poprawkowy ustny

 

Rok Przedmiot Egzaminator Data egzaminu Data ogłoszenia wyników
i wpisu
Godz. Numer sali Forma egzaminu
III Dydaktyka dr Joanna Bielewicz -Kunc 19.06.2018 10:00 B 312 pisemny
12.09.2019 10:00 B 312 ustny poprawkowy

 

Skip to content