[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

 

Rok akademicki: 2017/2018
Kierunek: FILOLOGIA
Specjalność: Filologia germańska
Tryb: stacjonarny

 

 

Rok Przedmiot Egzaminator Data egzaminu Data ogłoszenia wyników
i wpisu
Godz. Numer sali Forma egzaminu
I Praktyczna nauka języka niemieckiego dr Estera Jasita 23.06.2018   8:00 B 211 pisemny
23.06.2018   9:00 B 211 ustny
Historia literatury niemieckojęzycznej mgr Sonia Ciupke 28.06.2018   15:00 B 204 ustny
        poprawkowy
Praktyczne aspekty językoznawstwa dr Emilia Wojtczak 20.06.2018   17:00 B 211 pisemny
10.09.2018   15:30 B 204 ustny poprawkowy
Praktyczne aspekty literaturoznawstwa dr Estera Jasita 26.06.2018   17:00 B 202 pisemny
10.09.2018   16:00 B 210 poprawkowy

 

 

 

Skip to content