[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

 

Rok akademicki: 2017/2018
Kierunek: FILOLOGIA
Specjalność: Język angielski
Tryb: stacjonarny

 

 

Rok Przedmiot Egzaminator Data egzaminu Data ogłoszenia wyników
i wpisu
Godz. Numer sali Forma egzaminu
I Praktyczna nauka języka angielskiego dr Rachael Sumner

mgr Marzena Kraszewska

mgr Iweta Draszczyk

20.06.2018 15:30 B 202 pisemny
20.06.2018 18:00 B 202 ustny
Historia literatury angielskiej

i amerykańskiej

dr Daniel Vogel 19.06.2018 16:00 B 202 pisemny
13.09.2018 16:00 B 211 pisemny poprawkowy
Praktyczne aspekty literaturoznawstwa  

dr Daniel Vogel

 

21.06.2018 16:00 B 211 pisemny
11.09.2018 16:00 B 211 pisemny poprawkowy
Praktyczne aspekty językoznawstwa dr Monika Porwoł 25.06.2018 16:30 B 202 pisemny
10.09.2018 16:30 B 202 pisemny poprawkowy

 

Rok Przedmiot Egzaminator Data egzaminu Data ogłoszenia wyników
i wpisu
Godz. Numer sali Forma egzaminu
II Praktyczna nauka języka angielskiego mgr Małgorzata Skwarecka

mgr Katarzyna Chłosta

dr Ewa Gieroń – Czepczor

28.06.2018 16:00 B 202

B 211

pisemny
29.06.2018 16:00 B 312

B 313

B 214

ustny
Praktyczna nauka języka niemieckiego mgr Alina Zimna

mgr Sonia Ciupke

 

18.06.2018 10:00 223

214

pisemny
18.06.2018 13:00 223

214

ustny
Praktyczna nauka języka czeskiego mgr Alina Zimna 18.06.2018 10:00 223 pisemny
18.06.2018 13:00 223 ustny
Praktyczna nauka języka rosyjskiego dr Emilia Wojtczak 18.06.2018 10:00 211 pisemny
18.06.2018 13:00 211 ustny
Historia literatury angielskiej i amerykańskiej dr Patrycja Nosiadek 21.06.2018 17:00 B 202 pisemny
10.09.2018 16:00 B 309 ustny poprawkowy
Psychologia  

Prof. dr hab. Władysław Łosiak

22.06.2018 15:30 A 340 pisemny
14.09.2018 10:00 A 219 poprawkowy

 

Skip to content