[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

 

Rok akademicki: 2017/2018
Kierunek: FILOLOGIA
Specjalność: Język niemiecki
Tryb: stacjonarny

 

Rok Przedmiot Egzaminator Data egzaminu Data ogłoszenia wyników
i wpisu
Godz. Numer sali Forma egzaminu
I  

Praktyczna nauka języka niemieckiego

 

mgr Ewelina Uriasz 23.06.2018 9:00 B 202 pisemny
23.06.2018 11:00 B 202 ustny
Historia literatury niemieckojęzycznej mgr Sonia Ciupke 28.06.2018 15:00 B 204 ustny
Praktyczne aspekty literaturoznawstwa dr Estera Jasita 26.06.2018 17:00 B 202
10.09.2018 16:00 B 210 poprawkowy
Praktyczne aspekty językoznawstwa dr Emilia Wojtczak 20.06.2018 17:00 B 211 pisemny
10.09.2018 15:30 B 204 pisemny poprawkowy
   

 

 

Rok Przedmiot Egzaminator Data egzaminu Data ogłoszenia wyników
i wpisu
Godz. Numer sali Forma egzaminu
II Praktyczna nauka języka niemieckiego mgr Sonia Ciupke 23.06.2018 11:00 B 211 pisemny
23.06.2018 13:00 B 211 ustny
Praktyczna nauka języka czeskiego mgr Alina Zimna 18.06.2018 10:00 B 223 pisemny
18.06.2018 13:00 B 223 ustny
13.09.2018 10:00 poprawkowy
Praktyczna nauka języka angielskiego mgr Katarzyna Stadnik

mgr Joanna Marchwiak

18.06.2018 10:00 B 225

B 224

pisemny
18.06.2018 13:00 B 225

B 224

ustny
13.09.2018 10:00 poprawkowy
Historia literatury niemieckojęzycznej mgr Sonia Ciupke 25.06.2018 17:00 B 211 pisemny
Psychologia prof. dr. hab. Władysław Łosiak 22.06.2018 15:30 A 340 pisemny
14.09.2018 10:00 A 219 poprawkowy
   

 

Skip to content