[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

Studia stacjonarne – semestr letni

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

(18.06.2018 r. – 01.07.2018 r.)

Kierunek : Architektura

 

Rok/

Semestr

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Nr sali

 

Forma egz.

I / 2 Geometria wykreślna dr inż. Jolanta Tofil 21.06.2018r. 10.00-14.00 G302 pisemny
Budownictwo ogólne dr inż. Jan Antoni Rubin 26.06.2018r. 9.00 G202 pisemny
  Podstawy urbanistyki prof. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk 19.06.2018r. 10.00-11.30 G202 pisemny
II / 4 Język angielski mgr Zbigniew Tomala 21.06.2018r. 9.00 G305 pisemny/

ustny

prof. John Dee      
Instalacje budowlane dr inż. Magdalena Czopowska-Lewandowicz 18.06.2018r. termin „0”

26.06.2018r.

Termin „1”

10.00 G111 pisemny
Projektowanie urbanistyczne prof. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk 19.06.2018r. 13.00-14.30 G202 pisemny
Historia architektury powszechnej dr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak 14.06.2018r. 9.00 G111 pisemny
 

III/6

Organizacja procesu inwestycyjnego dr inż. Jan Antoni Rubin 26.06.2018r. 11.00 G202 pisemny
Prawo budowlane i urbanistyczne dr inż. arch. Henryk Zubel 20.06.2018r. 12.00 G201 pisemny
Podstawy planowania miast prof. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk 19.06.2018r. 11.30-13.00 G202 pisemny

 

 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

Studia stacjonarne – semestr zimowy

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

(10.09.2018 r. – 14.09.2018 r.)

Kierunek : Architektura

 

 

Rok/

Semestr

studiów

Przedmiot
 

Egzaminator

 

Data

 

Godzina

 

Nr sali

 

Forma egz.

I / 2 Geometria wykreślna dr inż. Jolanta Tofil 13.09.2018r. 10.00-14.00 G302 pisemny
Budownictwo ogólne dr inż. Jan Antoni Rubin 11.09.2018r. 9.00 G305 pisemny
  Podstawy urbanistyki prof. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk 11.09.2018r. 10.00-11.30 G202 pisemny
II / 4 Język angielski mgr Zbigniew Tomala 12.09.2018r. 9.00 G305 pisemny/

ustny

prof. John Dee      
Instalacje budowlane dr inż. Magdalena Czopowska-Lewandowicz 10.09.2018r. 10.00 G111 pisemny
Projektowanie urbanistyczne prof. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk 11.09.2018r. 13.00-14.30 G202 pisemny
Historia architektury powszechnej dr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak  14.09.2018r. 14.00
G111
pisemny
 

III/6

Organizacja procesu inwestycyjnego dr inż. Jan Antoni Rubin 11.09.2018r. 11.00 G202 pisemny
Prawo budowlane i urbanistyczne dr inż. arch. Henryk Zubel       pisemny
Podstawy planowania miast prof. dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk 11.09.2018r. 11.30-13.00 G202 pisemny

 

Skip to content