[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

Komunikat dot. składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2018/2019

 

Studentów zainteresowanych złożeniem wniosku o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2018/2019 informujemy, iż termin składania podań ustala się nieprzekraczalnie do dnia 12.09.2018r.  Jednocześnie informujemy, iż wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą opiniowane przez Senat Uczelni.

Druki wniosków wraz z instrukcją ich wypełniania są dostępne na stronie internetowej Naszej Uczelni pod adresem jak niżej:

https://student.pwsz.raciborz.edu.pl/pomoc-materialna/druki-do-pobrania/

bądź na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz ze szczegółową informacją dot. kryteriów ich przyznawania pod adresem jak niżej:

https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019,akcja,print.html

Wypełnione wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia należy składać w pokoju 137 od poniedziałku do czwartku w godz. od 9.00 do 14.00 oraz w piątki do godz. 10.30 – 15.30.

 

Dodano, 02.07.2018r. Anna Czekała

Skip to content