[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

Zapraszam absolwentów kierunku Bezpiczeństwo państwa do odbioru dyplomu ukończenia studiów.

Dokumenty należy odebrać osobiście w pok. 118  w godzinach od 8.00 do 15.00

Skip to content