[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

W ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” MODUŁ II istnieje możliwość pomocy uczniom kolegiów i szkół policealnych oraz studentom w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu).

Dofinansowanie dotyczy opłat za naukę (czesne) oraz dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

WNIOSKI MOŻNA POBRAĆ W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W RACIBORZU, ul. Klasztorna 6

lub na stronie internetowej:

http://www.pcpr.raciborz.org.pl/

Termin składania wniosków od 1 września 2018 roku do 10 października 2018 roku

na rok akademicki 2018/2019

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W RACIBORZU, ul. Klasztorna 6

Szczegółowe informacje:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2018-roku/

oraz

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie tel. 885 390 570

Informacja ważna na dzień 20.08.2018r.

Skip to content