[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

W związku z niską liczebnością złożonych wniosków na stypendia socjalne (zależne od dochodu) przedłuża się decyzją Władz Uczelni termin złożenia podań wyłącznie na stypendia socjalne nieprzekraczalnie do 16 października 2018r.

Termin składania podań na pozostałe świadczenia tj: stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogi POZOSTAJE BEZ ZMIAN TJ. do 12.10.br.

Dodano: Anna Czekała, dn.12.10.2018r.

 

Skip to content