[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

Dzienniki praktyk należy przynieść do uczelnianego opiekuna praktyk mgr. Grzegorza Wachowskiego do 9 listopada 2018 r.

Skip to content