[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

 

ODBIÓR DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH DOT. ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ

 

Studenci, którzy składali na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019 wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej tj :

  • stypendium socjalne,
  • stypendium specjalne dla niepełnosprawnych,
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  • jednorazowe zapomogi,

 

PROSZENI SĄ O OSOBISTE ODEBRANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH  ZA OKAZANIEM DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI

w nieprzekraczalnym terminie od 25.10.2018r. do dnia 31.10.2018r.

w godzinach: pn. – czw. 9.00 – 14.00, pt. 10.30 – 15.30

   

Sporządził: Dział Obsługi Studenta- Referent Anna Czekała, dn.24.10.2018 r.

Skip to content