[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]
Kompleksowy program wsparcia osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem w zdobyciu zatrudnienia
Drodzy Studenci!
Zapraszam do udziału w Projekcie na rzecz niepełnosprawnych absolwentów i studentów ostatniego roku.
Projekt adresowany jest do osób, które:
  • są mieszkańcami jednego z 6 województw: Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego, Podkarpackiego, Pomorskiego, Śląskiego, Wielkopolskiego
  • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • są absolwentami szkoły wyższej lub realizują ostatni rok nauki w szkole wyższej; w przypadku absolwentów – posiadają dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu; 
  • są osobami pozostającymi bez zatrudnienia;
  • nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanymi w tym samym czasie
 
W ramach działań zaplanowanych w Projekcie wszystkie osoby niepełnosprawne otrzymają wsparcie
w postaci zaplanowania i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej. Dodatkowo osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą liczyć
na dodatkowe wsparcie w postaci:
·         – bezpłatnych kursów i szkoleń zawodowych w tym min kurs prawa jazdy, kursy językowe, kursy projektowania graficznego, 
·         – sfinansowanie zdobycia uprawnień zawodowych w tym min. licencja wyceny nieruchomości, uprawnienia elektryczne,
·         – 3 miesięcznych staży zawodowych ze stypendium stażowym oraz w uzasadnionych przypadkach wraz z dodatkiem motywacyjnym
·         – wsparcia zatrudnienia i samo zatrudnienia (wsparcie pomostowe dla osób zakładających własną działalność gospodarczą)
 
Zapewniamy wsparcie trenera pracy, doradcy zawodowego, psychologa, prawnika.
Projekt realizowany jest od 15 grudnia 2017 r. do 31 marca 2019 r.
 
Wszystkie działania realizowane w ramach Projektu są bezpłatne dla beneficjenta.
Ilość miejsc ograniczona.
Nie czekaj. 
Zgłoś się do udziału w projekcie. 
 
Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 
Więcej o projekcie www.fazon.pl
 
W razie pytań proszę o kontakt.
Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych PWSZ w Raciborzu
mgr Zofia Jędorowicz 
Skip to content