[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Czytaj"]

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu ogłasza otwarty nabór studentów  drugiego roku studiów stacjonarnych kierunku FILOLOGIA do realizacji projektu w ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkursie o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej na stronie https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/instytuty/instytut-neofilologii/pilotazowe-praktyki-zawodowe/

 

Skip to content